Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg 2018-2019

Skapad 2018-10-05 12:38 i Tyfter förskola Kungälv
Förskola
Ett arbete om fåglar med förskolans minsta barn.

Innehåll

Detta år kommer vi att arbeta med djur och natur i grön flagg. 

Vad:

Vi inriktar oss på att arbeta med fåglar.

Fåglars föda. Vad äter fåglar? 

Fåglars utseende: Vilka fåglar ser vi utanför vårt fönster? 

Hur: 

Vi gör egen fågelmat och hänger ut. 

Barnen får även ta med sin egengjorda fågelmat hem som de kan mata fåglar med hemma. På så sätt kan de vidareutveckla sina kunskaper hemma och vårdnadshavarna kan bli delaktiga i vårt arbete med fåglarna. 

Genom att uppmärksamma olika fågelsorter som vi ser utanför vårt fönster, på gården eller på skogsutflykten. 

Genom att föra statistik över vilka fåglar vi ser så kan vi väva in matematik i vårt arbete. 

Vi ser på filmen om Skrutts fågelbok där vi får bekanta oss med svenska fåglar: 

https://urskola.se/Produkter/174521-Skrutts-fagelbok-Sma-faglar

Vi sjunger sången fem fina fåglar.

Varför:

Då vi arbetar med de minsta barnen försöker vi knyta an till det som finns i våran närhet och på så sätt är konkret för barnen. Tanken är att de ska få erfarenhet av olika fåglar vilket man i ett senare kan bygga på med andra fåglar än de vi ser i vår närhet. 

Vi vill väva in olika delar av förskolans strävansmål i arbetet med fåglarna. Exempelvis matematik genom sången "fem fina fåglar" och över hur matematik kan användas genom den statistik vi för över fåglarna. Genom att samtala med barnen om fåglar och låta barnen själva sätta ord på  det vi gör i vårt arbete kan det bidra till barnens språkutveckling. 

Barns delaktighet: 

Valet av att arbeta med fåglar har vi baserat på de observationer vi gjort och märkt att barnen är väldigt nyfikna på de olika fåglar som kommer och äter av de talgbollar vi satt upp utanför våra fönster. 

Vi kommer löpande att anpassa arbetet efter barnens intresse genom att observera barngruppen vid aktiviteterna. 

Vad får detta arbetet för betydelse för framtiden: 

Genom att väcka barnens intresse för fåglar så är målet att de ska känna omsorg för fåglarna och den natur de lever i. Grunden till ett fortsatt miljöintresse ligger i kunskap om miljön runt omkring oss, vilket gör detta arbete särskilt viktigt. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: