Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa din personliga solstolsrygg åk 7

Skapad 2018-10-05 13:01 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 8 Slöjd
Vår utgångspunkt är att blanda olika material och tekniker för att designa vårt personliga tyg/utseende till vår solstolsrygg. Som sedan ska fästas på en solstol som tillverkas på träslöjden.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du ska få experimentera med textilfärg, maskinbroderi. För att sedan kunna blanda dessa tekniker med applikation och broderi, när du ska designa din egen solstolsrygg. Du hämtar inspiration från kända konstverk, arkitektur och symboler.

Hur ska vi göra det?

Gemensamma genomgångar, diskussioner, powerpoint, Internet, egna skisser, genom att prova olika tekniker, utvärderingar och eget arbete.

Tidsperiod

Hela terminen

Syftet med arbetet är att du kommer att få öva att:
Utveckla egen design på tyget. Skapa ett föremål i trä och textil med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker och bli medveten om och utveckla din process. Slöjprocessen är att utveckla en ide, skapa och värdera ditt alster och din arbetsinsats.

Moment som ingår

 • Hämta inspiration från arkitektur, kända konstverk och symboler.
 • Skissa upp en idé eller flera
 • Göra ett experiment med textilfärg (schablon, mask och stämpling)
 • Göra ett experiment med maskinbroderi (du väljer själv svårighetsgrad, raksöm och sicksack på trycket är grunden)
 • Utvärdera dina experiment och få återkoppling
 • Skissa upp i naturlig storlek
 • Planera ditt fortsatta arbete
 • Pröva och ompröva olika material och teknikers kombinationsmöjligheter. Blanda textilfärg, maskinbroderi, applikation och handbroderi.
 • Framställa och arbeta, med och utan hjälp
 • Skriva loggbok regelbundet
 • Utvärdera din solstolsrygg när den är klar.

 

Detta kommer att bedömas

Hur du utvecklat din förmåga att:

 • Utveckla idéer
 • Formge och framställa
 • Hantera verktyg och maskiner
 • Kombinera olika tekniker och material
 • Formulera och välja handlingsalternativ
 • Utvärdera  och användandet av slöjdspecifika begrepp

 

Uppgifter

 • Utvärdering av solstolsrygg

 • Solstolsutvärdering

 • Utvärdering solstolsrygg

 • Utvärdering av solstolsrygg

 • Utvärdera textilfärg och maskinbroderi

 • Utvärdera textilfärg och maskinbroderi prover

 • Utvärdera dina textilfärgsprover och maskinbroder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Solstolsrygg

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

Lägre nivå
Högre nivå
1. Slöjdföremål
Eleven kan formge och framställa olika slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
2. Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
3. Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
5. Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva.
Eleven kan pröva och ompröva.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva.
6. Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ/arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
7. Analysera och värdera
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen, med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen, med god användning av slöjdspecifika begrepp.
8. Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
För välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: