👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2018-10-05 13:35 i Junibackens skola Ludvika
Ett arbetsområde där vi övar att läsa, skriva och arbeta med faktatexter utifrån en given struktur.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under några veckor få arbeta med faktatexter som handlar om olika saker. Det är viktigt och användbart att kunna läsa och förstå faktatexter så att man kan använda informationen på olika sätt. Det är också bra att lära sig enkla sätt att skriva egna faktatexter. Då kan fler få nytta och glädje av ditt arbete!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under några veckor ska du få arbeta med faktatexter om växter och djur. Du ska lära dig att

- läsa och förstå enkla faktatexter
- plocka ut viktiga fakta/stödord ur texten
- göra enkla tankekartor
- skriva egna faktatexter utifrån stödord och en given modell
- använda några begrepp som rör växter och djur
- muntligt redovisa för en grupp

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få prova på olika sätt att arbeta med faktatexter.
Du väljer sedan djur och växter och tränar vidare.
Du för förbereda en liten redovisning inför grupp och vara publik när andra redovisar.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan

- läsa en faktatext och förstå vad som är viktigt
- strukturera fakta så att du själv och andra förstår
- följa en arbetsmodell när du skriver egen faktatext
- förstå och använda viktiga begrepp på ett korrekt sätt
- använda ett språk som passar i för sammanhanget

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att göra tankekartor och skriva egna faktatexter utifrån faktatexter som du läser.

Du ska själv vara med och bedöma ditt arbete.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

I arbetet används en modell med faktatexter anpassade för barn text --> tankekarta --> struktur för faktatext -->egen faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6