Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och natur

Skapad 2018-10-05 14:19 i Lommarskolan Norrtälje
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om olika slags kartor, om jordens klimatzoner, olika naturtyper i världen och hur människans handlingar påverkar miljön.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Du arbetar med jordens olika klimatzoner och hur klimatet påverkar naturen.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med

  • vad som utmärker de olika klimatzonerna
  • hur klimatet påverkar naturen.
  • hur vinden påverkar klimatet.
  • vad som är typiskt för olika naturområden på jorden
  • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Centrala begrepp:

klimat, klimatzoner, väder, ekvatorn, nederbörd, polarzon, tempererade zonen, tropiska zonen, subtropiska zonen, tundra, öken, stäpp och savann.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetet avslutats. Det är viktigt att du är delaktig i samtal och diskussioner.

Det som bedöms är:

  • din förmåga att förstå innebörden av områdets ord och begrepp och att kunna använda dem i nya sammanhang
  • din förmåga att beskriva hur  och varför klimatet skiljer sig mellan olika platser på jorden
  • din förmåga att beskriva naturtyper på jorden, samt hur klimatet påverkar naturen

 

 

Matriser

Ge
SO bedömningsmatris Lgr 11Jordens klimat och natur

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förståelse för de nya ord och begrepp som vi gått igenom i arbetsområdet.
Visar på viss förståelse för ord och begrepp
Visar på god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Visar på mycket god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Förståelse för begreppen klimatzoner och naturtyper.
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta .
Har goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett enkelt sätt.
Har mycket goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett välutvecklat sätt.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Kunna göra jämförelser mellan olika klimatzoner.
Kan göra enstaka enklare jämförelser mellan klimazonerna.
Kan göra flera enklare jämförelser mellan klimatzonerna .
Kan göra flera reflekterande jämförelser mellan klimatzonerna dvs visa på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: