Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-10-05 14:59 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här momentet ska vi lära oss hur det svenska rättsväsendet fungerar. Vi kommer lära oss viktiga begrepp, vem som ansvarar för vad, identifiera samband mellan rättsliga, sociala, demokratiska och mediala strukturer. Vi kommer även att jobba med etik och moral, mänskliga rättigheter och lära oss skillnaden mellan lagar, regler och normer i samhället.

Innehåll

Mål:

·    Känna till och kunna använda begrepp inom arbetsområdet 

·    Känna till och förklara hur det svenska rättsväsendet fungerar, vem som ansvarar för vad och vad det bygger på.

·    Förstå och analysera hur brottslighet påverkar både individer och samhället. 

·    Känna till skillnaden mellan lagar, regler och normer i samhället.

 

·    Känna till skillnaden mellan lagar, regler och normer i samhället.

·   Känna till hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

 

Arbetssätt:

· Lektionsgenomgångar i helklass.

· Case att diskutera i smågrupper samt i helklass.

· Filmer om olika brottssituationer där vi kommer att analysera, värdera och diskutera dess påföljder/orsaker/konsekvenser/lösningar utifrån olika perspektiv. 

 

Länkar till filmer kommer att läggas upp kontinuerligt

 

Bedömning:

· Bedömningen grundar sig på det du visar på lektionerna (vilket enbart kan höja dig).

· Prov v.43 (Lag och rätt samt massmedier).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Samhällsstrukturer
Kunskaper om rättssystemet i Sverige, ex på olika brott och deras påföljder. Hur en rättegång går till
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du missar att beskriva väsentliga delar av Sveriges rättssystem
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar fåtal kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar några kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar flera kunskaper om Sveriges rättssystem
Undersöka och förklara
Här visar du samband mellan t ex brott och straff, demokrati, mänskliga rättigheter och Sveriges rättssystem
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du förklarar inte hur lagarna påverkar någon del av samhället
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en enkel förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar någon del av samhället.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en utvecklad förklaring förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar några delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med välutvecklad förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar flera delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar med lagar nu men också hur det skulle fungera utan lagar.
Använda begrepp
Att du använder begreppen i listan i planeringen när du resonerar och förklarar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder inte relevanta begrepp. (Se begreppslistan)
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ibland i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ofta i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem ett väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) genomgående i dina resonemang.
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med något exempel
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel. Du byter perspektiv i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: