Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets Kemi - kemin i maten och kroppen

Skapad 2018-10-05 15:13 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Ke/Bi Vt 13
Grundskola 8 Kemi
Livets kemi - vad är det? Vi repeterar fotosyntesen och cellandning. Vad är kolhydrater, fetter, proteiner? Kopplingen till energi och hälsofrågor? Vilka mineralämnen och vitaminer finns och vad gör de för nytta? Detta är några av de många frågor som du kommer att få arbeta med.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisning

Vi kommer under momentet använda oss Spektrum Kemi (fjärde upplagan)

(sid 186-217 samt dina kunskaper i organisk kemi sid 156-185)

Lektionsupplägg:

 • Genomgångar
 • instuderingsfrågor
 • Diskussioner
 • Eget arbete
 • Fördjupning
 • Redovisningar
 • Film
 • Labb
 • Skriva laborationsrapporter

Konkreta mål

      -du kan samtala om och beskriva fotosyntesens avgörande roll för livet på jorden.

     - du kan i ord och bild visa modeller för hur kolhydrater, fetter, nukleinsyror och proteiner är sammansatta

      - kan förklara vad ett enzym har för funktion i kroppen och hur de kan användas i industriella processer

     - du kan förklara kopplingen mellan energi och hälsofrågor.

     -du kan resonera om matens innehåll och dess betydelse för vår hälsa t ex vilka konsekvenser brist på näringsämnen kan få

     - du kan ge exempel på vitaminer och mineralämnen och deras funktioner i kroppen

     - du kan förklara hur en DNA-molekyl är uppbyggd och dess funktioner

Bedömning

 • Hur väl du kan förklara/resonera om matens innehåll och dess betydelse för vår hälsa
 • Dina kunskaper om kemiska sammanhang och hur du kan använda kemins begrepp, modeller och teorier
 • Hur väl du kan resonera om kemiska processer och samband
 • Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor gällande hälsa vid näringsbrister.
 • Hur väl du genomför laboration drar slutsatser och dokumenterar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: