Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 2018-2019

Skapad 2018-10-05 15:19 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska
Svenska är skolämnet som ingår i alla andra ämnen. Du använder tala, lyssna, samtala, läsa, skriva i det mesta du gör.

Innehåll

Vad?

Du kommer att arbeta med att

 • lyssna till eller själv läsa något och sedan redogöra för vad du hört/läst
 • känna några olika författare och genre
 • skriva berättelser / sagor
 • skriva faktatexter
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt
 • använda punkt och frågetecken
 • skriva så att du själv kan läsa vad du skrivit stava ljudenligt
 • skriva alfabetet
 • sätta ord i alfabetisk ordning
 • lära dig vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter
 • se att tal- och skriftspråk kan vara olika 
 • våga uttrycka dina åsikter i grupp
 • ställa frågor om du inte förstår

Hur?

Arbetssätt:

Vi arbetar med svenska i alla våra ämnen.

Du läser både skönlitterära böcker och faktatexter. Du tränar på att läsa tyst för dig själv och högläsning i grupp.

Du skriver och illustrerar egna sagor och berättelser med en bra början, handling och genomtänkt slut.

Du skriver faktatexter och gör egna bilder till. Du bearbetar de texter som redovisas för andra. Du redovisar och presenterar olika arbeten för stor eller liten grupp.

Olika författare och olika sätt att skriva (spänning, mysterium, kärlek, vänskap) presenteras för dig

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa olika texter och därefter muntligt återberätta innehållet.
 • svara på frågor om det lästa
 • ta egna intiativ till att läsa.
 • skriva berättelser med början, handling och slut
 • skriva faktatexter utifrån presenterad mall 
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt.
 • skriva meningar med avstånd mellan orden
 • använda punkt och frågetecken
 • stava ljudenligt
 • skriva med läslig handstil
 • ställa frågor om du inte förstår
 • lyssna och återberätta i samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: