👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa Arbete i grupp åk 6

Skapad 2018-10-05 15:39 i Trönningeskolan Halmstad
Länder i Europa. Grupparbete.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Hej! Vi kommer att under ca 2 veckor att arbeta med Europa under våra geografi lektioner. Ni ska få er ut på en resa tillsammans i grupp och sedan redovisa detta för resten av klassen - nu åker vi !

Innehåll

Kursplan i ämnet

När du arbetat med detta arbetsområde ska du veta:

¤ att fakta kan inhämtas från många olika källor. ¤ att samma fakta kan skilja sig från källa till källa. ¤ hur man planerar och redovisar en muntlig presentation för klassen. ¤ hur man fördelar arbetet i din grupp.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att på lektionstid få bekanta dig med ett av din grupps valda länder. Ni kommer att med hjälp av instruktioner av mig komma igång med ert arbete. Du kommer att få arbeta med ditt/gruppens val under några veckor. Där ni fördelar arbete samt diskuterar hur redovisningen skall ske.

Visa vad du lärt dig

Du/gruppen visar vad ni lärt er vid redovisningen inför klassen.

Vi arbetar ca två veckor.

Bedömning

Du kommer fortlöpande att bedömas under arbetets gång och efter redovisningen. Samarbetsförmåga och egna initiativ är viktiga ingredienser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6