👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk F-3,

Skapad 2018-10-05 16:04 i Hosiannaskolan Grundskolor
LPP för Idrott och hälsa åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Att röra på sig är viktigt för att må bra. På idrottslektionerna kommer ni att få prova på många olika lekar och sporter. Ni kommer få öva på att samarbeta med varandra i samband med olika övningar.

Vårt största fokus är att ha roligt tillsammans med träning!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Dessa mål arbetar vi mot:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och spel. 
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar 
 • kunna delta i enkla danser och rörelser till musik.
 • delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler.
 • diskutera vad det är som gör att du mår bra.
 • orientera i kända områden samt hur man läser en karta.
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt. 
 • självständigt sköta dusch och ombyte.

UndervisningDu kommer att få möjlighet att prova på:

 • olika lekar och sporter samt lära dig deras regler.
 • övningar som tränar din motoriska förmåga som t.ex gå, åla, krypa, klättra, springa, hoppa, rulla, kasta.
 • röra dig till olika sorters musik och rytmer.
 • olika bollövningar där vi tränar att kasta, fånga och studsa.
 • träna med gymnastikredskap.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säker sätt, så man inte skadar sig.

 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:


 • samarbeta i laglekar och aktiviteter (t.ex vänta på din tur, ta hänsyn till kamrater).
 • följa instruktioner.
 • delta i lekar, spel, och idrotter. 
 • röra dig till musik. 
 • utföra motoriska grundformer t ex redskapsövningar. 
 • samtala om varför kroppen mår bra av att röra sig. 
 • kunna byta om och duscha på egen hand.
 • orientera sig i kända områden samt läsa en karta.
 • röra dig i vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3