👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rasismens historia

Skapad 2018-10-05 17:22 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi Svenska Samhällskunskap Historia
Under några veckor kommer vi att läsa om “de mörka sidorna” av vår historia, om de rasistiska tankar och handlingar som funnits i vår historia och hur de har hjälpt till att bygga vårt moderna samhälle och de rikedomar som finns här. Att alla människor är lika mycket värda har tyvärr aldrig varit en självklarhet. Varken förr eller nu.

Innehåll

Arbetsområdet är uppbyggt kring URs serie om "Rasismens historia. Serien innefattar både filmer och radioprogram.

Vi kommer se ett filmavsnitt och lyssna på ett radioprogram ur serien varje vecka. Under veckan fördjupar vi oss i den del av historien som programmet tar upp. Arbetsområdet berör erövringen av den nya världen under slutet av 1400-talet, den transatlantiska slavhandeln, européernas kolonisering, förintelsen under andra världskriget, behandlingen av samerna i Sverige, Jim Crow-lagarna i USA och apartheid i Sydamerika. Arbetsområdet är ämnesövergripande. 

Vi arbetar mestadels i lärpar och för samtal i helgrupp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Sv Sh Bi Ge
Rasismens historia - historia

Grundläggande kunskaper och enkla resonemang
Goda kunskaper och utvecklade resonemang
Mycket goda kunskaper och väl utvecklade resonemang
Visa kunskaper genom att resonera
Jag kan resonera t ex om orsaker till och konsekvenser av de europeiska upptäcktsresorna.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Visa hur vår historia har påverkat vår tid
Jag kan resonera t ex om hur européernas kolonisering av världen har påverkat vår samtid.
Visa hur vår samtiden har blivit påverkad av koloniseringen och föra enkla resonemang som till viss del är underbyggda med hänvisningar till det förflutna.
Visa hur vår samtiden har blivit påverkad av koloniseringen och föra utvecklade resonemang som är underbyggda med hänvisningar till det förflutna.
Visa hur vår samtiden har blivit påverkad av koloniseringen och föra väl utvecklade resonemang som är väl underbyggda med hänvisningar till det förflutna.
Visa hur något kan berättas på olika sätt
Jag kan resonera om Columbus upptäckt av Amerika och förklara varför det firas av vissa och inte av andra.
Föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av Columbus.
Föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av Columbus.
Föra väl utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av Columbus.

Hi Sv Sh Bi Ge
Rasismens historia - geografi

E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Använda tematiska kartor för att få reda på information om ett område.
Undersöka omvärlden och använder då tematiska kartor på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om kartornas användbarhet.
Undersöka omvärlden och använder då tematiska kartor på ett i fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om kartornas användbarhet.
Undersöka omvärlden och använder då tematiska kartor på ett i väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om kartornas användbarhet.
De europeiska ländernas läge
Grundläggande kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika länder.
Goda kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet säkerhet beskriva lägen på olika länder.
Grundläggande mycket goda kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika länder.

Hi Sv Sh Bi Ge
Rasismens historia - samhällskunskap

E
C
A
Undersöka samhällsfrågor
Undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Människors och barns rättigheter
Jag kan ge exempel på hur samernas rättigheter kränktes under 1900-talet.
Redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.