👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativitet (pyssel)

Skapad 2018-10-05 21:06 i Skinnefjällsskolan Härryda
Pedagogoisk planering av skapande verksamhet.
Grundskola F – 3 Matematik Bild Svenska
Eleverna deltar i planerade skapande aktiviteter. Samt kommer med egna ideér.

Innehåll

Syfte förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Förmåga att samarbeta och kommunicera

- Eleven ges möjlighet att utveckla kreativitet

- Nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga

- Uppmuntras att pröva egna och andras ideér

- Lösa problem och omsätta ideér till handling.

 

Arbetsformer

- Eleverna arbetar i olika gruppkonstellationer, där dom följer olika instruktioner.

- Klarar av att arbeta självständigt, prövar sig fram till olika lösningar.

- Vuxna förmedlar kunskap om material och tekniker för en hållbar utveckling.

- Eleverna använder digitala verktyg.

 

 

Utvärdering

- Eleverna klarar av att omsätta ideér till handling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -