👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA år 8

Skapad 2018-10-06 14:21 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att repetera prioriteringsreglerna, samt hur man förenklar, skriver, tolkar och räknar ut enklare uttryck samt löser enklare ekvationer. Dessutom kommer vi att skriva, tolka och förenkla uttryck som innehåller parenteser, såväl innehållande addition och subtraktion som multiplikation. Vi kommer även att arbeta med att tolka och skriva uttryck till mönster och problemlösning med hjälp av ekvationer. Arbetet kommer att utgå från bokens kapitel 3, men vi kommer att komplettera med annat material vid behov.

Innehåll

Konkretiserat centralt innehåll för undervisningen i år 8

 

Du ska inhämta kunskaper om grundläggande algebra och kunna:

 

 • Förstå begreppet variabel och vad man använder dem till (inse att en variabel kan variera, samt att samma variabel i ett uttryck har samma värde)

 • Ha en viss förståelse för skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation

 • Använda dig av prioriteringsreglerna (har vi arbetat med tidigare så blir en kort repetition)

 • Räkna ut värdet hos ett uttryck där variablerna är givna

 • Förenkling av uttryck med en eller flera variabler

 • Förenkling av uttryck som innehåller parenteser

 • Kunna tolka och skriva egna uttryck och ekvationer

 • Kunna lösa ekvationer med hjälp av någon metod

 • Problemlösning med hjälp av ekvationer

 • Kunna se mönster i tal och figurer och kunna kunna beskriva hur de förändras med ord och/eller genom att skriva uttryck

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra År 8

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur du använder dig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Jag förstår och kan använda flera matematiska begrepp korrekt
Jag förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Jag förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur du använder dig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur du kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan du själv måste välja vilket metod som är lämplig
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur du förklara hur du tänker och hur du kommer fram till vilka metoder du använder samt hur du resonera kring de svar du fram, ex rimligheten i dem
Jag kan motivera hur jag tänker på enkelt sätt.
Jag kan till viss del motivera och förklara hur jag tänker vid val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag kan motivera och förklara med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur du visar matematiskt hur du kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag gör med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Jag kan, muntligt och skriftligt, förklara hur jag löser mina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.