👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-10-06 16:35 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på olika filmer, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att i slutet av arbetet få visa vad du har lärt dig utifrån målen. 

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska

- känna till Sveriges naturtyper t ex odlad mark, skog och veta på ett ungefär var på Sveriges karta det finns.
- kunna placera ut landskap, ett antal stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

 

Del 1 Hej Sverige! v. 41-42

Mål och syfte:

 • Vad är en stad?
 • Vad menas med livsmiljö?
 • Vad menas med landskap och landsdelar?
 • Vad är det för skillnad mellan tätort och landsbygd?
 • Varför bor de flesta svenskarna i södra och mellersta delarna av landet?
 • Var i världen ligger Sverige?
 • Hur ser naturen ut i olika delar av Sverige? 
 • Varför ser naturen olika ut i olika delar av Sverige?

centrala ord och begrepp:

 • land eller stat
 • livsmiljö
 • landskap
 • landsdel
 • län
 • kommun
 • huvudstad
 • tätort
 • glesbygd 

Namngeografi:

 • De nordiska länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island
 • De baltiska länderna: Estland, Lettland och Litauen
 • Världsdelarna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis
 • Europeiska unionen (EU)
 • Golfströmmen
 • Öresundsbron

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6