👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Värme Lig 7-9 lå18/19

Skapad 2018-10-06 20:12 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Att något kan vara kallt eller varmt är vi väl medvetna om - men har du funderat över vad värme egentligen är? I detta område kommer du att få lära dig det och du kommer också att få lära dig hur värme överförs och om värmes egenskaper. Du kommer parallellt med detta att få lära dig arbeta som en naturvetare. Vi kommer steg för steg arbeta med att planera systematiska undersökningar, att analysera undersökningar och att dokumentera dem.

Innehåll

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Förstå vad värme är.
 • Förklara hur värme sprids och hur man kan minska värmespridning.
 • Materiens olika former och övergångar mellan dem
 • Förstå vad som skiljer vatten från andra ämnen och vad det får för betydelse
 • Känna till temperaturskalorna Celsius, Farenheit och Kelvin.
 • Avläsa en termometer, hantera varma saker och förstå betydelsen av isolering
 • Kunna följa en färdig laborationsinstruktion, planera en egen undersökning samt dokumentera en undersökning i en laborationsrapport

 

Begrepp

värme, temperatur, Celsius, Farenheit, Kelvin, absoluta nollpunkten, ledare, isolator, isolera, ledning, strålning, strömning, vakuum, smältning, stelning. kondensering, avdunstning, smältpunkt, kokpunkt

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen när vi tränar på att planera, utvärdera och dokumentera undersökningar. Det innebär att vi börjar med att träna begrepp och struktur och sedan skriver rapporter tillsammans. Under träningsperioden kommer vi att göra många undersökningar knutna till kunskapsmålen. En del undersökningar gör du på egen hand och en del gör vi tillsammans. Arbetsområdet avslutas med att du planerar en undersökning, genomför undersökningen samt analyserar och dokumenterar den.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap kontinuerligt under lektionstid, när du är aktiv i diskussioner och i det gemensamma eller enskilda arbetet. Bedömningsuppgiften på detta arbetsområde består av en avslutande laboration som du själv planerar, genomför, analyserar och dokumenterar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Värme

Ännu ej nått kunskapskraven
E
C
A
Planering
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Genomförande
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats och resonemang
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersök­ningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då väl­ utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.