Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A kapitel 2 - Addition och subtraktion

Skapad 2018-10-07 08:19 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Mattespanarna 4A, kapitel 2 - Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Vad är en likhet och vad betyder likhetstecknet? Vad är en algoritm? Kommer du ihåg mattevisans ord? De kommer att hjälpa dig i detta kapitel!

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • Genomföra ett förtest så att du får fortsätta på den nivå du befinner dig på.
 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning alla, i grupp och enkilt.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av uppdrag på NOMP för att träna extra..

Bedömning

I arbetsområdet Addition och subtraktion bedöms din förmåga att:

 • Generalisera, dvs. att upptäcka likheter.
 • Förenkla uppgifter t.ex. genom att söka tiokamrater.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Förstå begreppen term, summa och differens.
 • Se hur addition och subtraktion hör ihop.
 • Använda algoritmräkning med och utan tiotalsövergång.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • Hur du arbetar lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Dina diagnoser: Vilket spår? A + B och ditt arbete i färgspåren

 

Uppgifter

 • Förtest: Vilket spår? A

 • På rätt spår eller Vilket spår? B

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och Subtraktion

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74 = 62 + ? ? - 12 = 40
Eleven kan de matematiska begreppen addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa en additionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 635 + 157
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 458 + 479
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4678 + 3793
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 659 - 478
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 635 - 157
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4500-2625

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja lämpligt räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Världens längsta man är 238 cm lång. Olivia som går i fyran är 137 cm lång. Hur mycket kortare är Olivia än världens längsta man?
Eleven löser problem i enklare situationer där mer än ett räknesätt krävs. Ex. Oskar och Helena spelar kula. När de börjar spela har de lika många kulor var. När de har spelat färdigt har Helena vunnit 25 kulor av Oskar. Oskar har 53 kulor kvar a) Hur många kulor hade Oskar och Helena när de började? b) Hur många kulor hade Helena när de slutade?

Eleven använder matematiska uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redogör ibland för sina lösningar.
Eleven redogör för sina lösningar och använder till viss del det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp. Ex: 238-137= 101 Svar Hon är 101 cm kortare
Eleven redogör för sina lösningar och använder det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp. Ex. a) Jag vet att Oskar hade 53 kulor när de spelat klart, då måste Oskar haft 53+25= 78 kulor när de började. Svar: Oskar och Helena hade 78 kulor från början b) Helena hade 78 kulor från början och då måste hon haft 78+25= 103 kulor Svar: Helena hade 103 kulor när de slutade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: