Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning 4

Skapad 2018-10-07 10:05 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matlagningskunskap
I den här kursen så arbetar vi mycket med att repetra och fräscha upp minnet av vad du lärt dig praktiskt under gymnasietiden.

Uppgifter

 • Resultat fileing/styckning

 • Smörgåsar

 • Sylta, safta

 • Skaldjur

 • Grava, rimma, röka

 • Desserter

 • Sill och strömming

 • Kalkyleringsuppgift förklaring

 • Kostnadsberäkning inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Yrkesmässigt arbete inom restaurang och storkök.
  Mal  -
 • Tillverkning av avancerade maträtter och anrättningar.
  Mal  -
 • Kreativt framtagande av recept, matsedlar och menyer.
  Mal  -
 • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
  Mal  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.
  Mal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
  Mal  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
  Mal  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.
  Mal  E
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  A
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  C
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  E
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  A
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  C
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven i samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: