👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-10-07 10:40 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det svenska valet 2018.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera det svenska valet. Vi kommer att diskutera ideologier, partier och hur förhandlingar mellan partier skapar majoriteter för beslut. Vi kommer även att studera skillnaderna mellan kommun, landsting och riksdag.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan kommun, landsting och riksdag.

Eleverna ska kunna namnge flera politiska partier.

Eleverna ska kunna argumentera för och emot olika partiers ståndpunkter i sakfrågor.

Eleverna ska kunna förklara hur valet går till och vilka som är röstberättigade.

Eleverna ska kunna diskutera kring hur olika majoriteter bildas.

Eleverna ska kunna samtala kring fördelar och nackdelar med den svenska demokratin.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att formulera argument.

Bärande begrepp

Val

Röst

Kommun

Landsting

Riksdag

Demokrati

Diktatur

Parti

Höger- och vänsterpolitik

Majoritet

Minoritet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Val 2018

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan kommun, landsting och riksdag.
Eleverna ska kunna namnge flera politiska partier.
Eleverna ska kunna argumentera för och emot olika partiers ståndpunkter i sakfrågor.
Eleverna ska kunna förklara hur valet går till och vilka som är röstberättigade.
Eleverna ska kunna diskutera kring hur olika majoriteter bildas.
Eleverna ska kunna samtala kring fördelar och nackdelar med den svenska demokratin.