👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 6

Skapad 2018-10-07 10:55 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Gravitation, vad är det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans. Faller stora stenar snabbare än små? Varför har fotbollsskor dubbar? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet är att få förståelse för

 • att alla föremål dras mot varandra pga gravitationskraft
 • att friktionskraften ändras beroende på vilka ytor som rör sig mot varandra
 • att luftmotstånd medför friktion
 • att friktion ger upphov till värme
 • att krafter kan verka i olika riktningar
 • vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

Arbetssätt:

Söka information för att kunna besvara olika frågor inom arbetsområdet kraft och rörelse

Titta på olika filmer

Gruppdiskussioner

Genomföra undersökningar som redovisas i labbrapporter.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar utifrån en instruktion
 • redovisa undersökningsresultat i tabellform och bild
 • använda utrustning på ett ändamålsenligt sätt för att få ett tillförlitligt resultat
 • jämföra olika undersökningsresultat
 • bedöma tillförlitligheten i en undersökning och ange möjliga felkällor
 • beskriva orsaker till eventuella skillnader i resultat
 • förstå undersökningsresultat i diagramform

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 41-45

Begreppslista:

 • Muskelkraft
 • Luftmotstånd
 • Gravitation
 • Tröghet
 • Friktion 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kraft och rörelse åk 6

Rubrik 1

E
C
A
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.