👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga resonemang

Skapad 2018-10-07 10:58 i Vallåsskolan Halmstad
Skriva en debattartikel. Söka information Refera och källhänhänvisa Förbereda, delta i och leda ett samtal
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att för dig att träna muntliga resonemang. Du kommer att få träna på att leda och delta i ett samtal/diskussion. Du kommer samtidigt att få utveckla din förmåga att diskutera. Vi kommer öva på gamla nationella prov. Du kommer sammanfattningsvis att få en hel del hjälp på vägen för att lyckas.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

    Centralt innehåll:

 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatt huvuddragen i vad som sagts..
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av genomgångar
 • se filmer om hur du resonerar.
 • läsa, reflektera och diskutera kring ett urval av ämnen i en mindre grupp. Du får även träna på att leda och föra samtalet framåt.
 • träna på att argumentera muntligt.
 • Presentera, Leda och delta i textsamtal

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • förbereda, delta och leda ett samtal/diskussion samt föra den framåt utifrån ett förutbestämt ämne.

    Tidsplan: 

 • v. 40-43

     Läromedel:

 • stencilhäften, enstaka stenciler
 • powerpoint
 • filmer: Studi och UR

    

Uppgifter

 • Film: att resonera

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris: Leda och delta i ett samtal

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen.
--------------------------.--------
-----------------------------------
Innehåll
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Innehåll
Presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Initierar diskussionen
Struktur
Fördelar vid behov ordet mellandeltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Struktur
Återför diskussionen till ämnet vid behov
-----------------------------------
Struktur
Avslutar diskussionen inom tiden
---------------------------
---------------------------------
Struktur
Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.

Sv SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.