Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser: Svenska v41- 43 Smedingeskolan

Skapad 2018-10-07 11:20 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete där elever får se exempel på olika former av rim, några stilfigurer samt en analys av en dikt, för att sedan använda sig av kunskapen i egna analyser. Därefter ska de skriva egna dikter med några av dragen de lärt sig.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska
Under det här projektet kommer du att få läsa och lära dig hur en berättelse är uppbyggd och vad som är typiskt för genren. Du kommer också att få träna dig i att berätta med hjälp av beskrivningar och dialog.

Innehåll

 

Arbetsprocess

I arbetsområdet under v 41 - 43 kommer du att få göra följande: 

 • Lyssna på genomgångar, både muntligt och digitalt 
 • Läsa och lyssna till berättelser samt besvara frågor kring innehåll, struktur och språk.
 • Skriva egna texter.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • skriva med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med  enkel uppbyggnad.
 • ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad
 • utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • du visar  grundläggande läsförståelse.

Uppgifter

 • Berättelser uppgifter

 • Uppgift 2 Berättelser

 • Utkast 1 Novell

 • Klar Novell

 • Klar Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Berättelser svenska år 8

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig­het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: