👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2018-10-07 11:34 i Broddetorpsskolan Falköping
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vad är luft? Finns luft när vi inte ens kan se den? Kan vi känna på den? Väger den någonting? Tar den plats? Vad består luft av? Hur kan vi använda oss av luft? Dessa är några av de frågor vi kommer att få svar på när vi arbetar med luft.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om luft:

  • vad luft innehåller.
  • varför människor och djur behöver luft för att överleva.
  • varför luft skapar olika väder.
  • vilken nytta vi har av luft i tekniska lösningar.
  • vad luftföroreningar är 
  • att genomföra enkla undersökningar.
  • att dokumentera undersökningarna med utifrån ett enklare protokoll

 Syfte (varför ska vi lära oss om luft)

  • För att få förståelse för vad luft är och varför dess egenskaper är livsviktiga för oss. 
  • För att få förståelse för hur vi kan ta tillvara på luftens egenskaper samt hur egenskaperna påverkar naturen. 

Du kommer få möjlighet att utveckla följande förmågor:

  • din förmågorna analysera resultaten av våra experiment.
  • din förmåga att kommunicera i tal och skrift.
  • din förmåga att använda nya begrepp.

Arbetssätt:

Du kommer att få:

  • göra enkla undersökningar om luft.
  • dokumentera undersökningarna med enkla protokoll. 
  • läsa och lyssna på faktatexter.
  • delta i diskussioner om luft.
  • se på film.

Elevinflytande:

  • du får berätta vad du är nyfiken på att lära dig om luft. 
  • du är med och påverkar hur du vill lära dig om luft.
  • du är med och bestämmer hur du vill visa vad du har lärt dig om luft. 

Bedömning

Du kan:

  • Berätta vad luft innehåller för livsviktiga ämnen för oss människor.
  • Förstå att luften kan smutsas ner och därför påverkar natur och människor negativt. 
  • Prata om luft och försöka förklara hur luften påverkar något du sett i naturen.
  • Förklara hur luft används i tekniska lösningar.
  • Genomföra undersökningar och dra slutsatser om luft att luft tar plats, känns och väger.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
    NO  1-3
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
    NO  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
    NO   3
  • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3

Matriser

NO
Luft

Mina kunskapsnivåer om luft

Nivå 1
Jag vet men kan inte förklara.
Nivå 2
Jag vet och jag kan förklara med mina egna ord.
Ny nivå
Jag vet och kan använda NO-ord på rätt sätt för att förklara.
Syret i luften
Berätta vad luft innehåller för livsviktiga ämnen för oss människor.
Jag vet att människor, djur och växter behöver luft för att andas och överleva, men jag vet inte varför.
Jag använder mina egna ord för att förklara varför människor, djur och växer behöver luft för att överleva.
Jag använder NO-ord för att förklara varför människor, djur och växer behöver luft för att överleva.
Lufttryck, värme och kyla
Prata om luft och försöka förklara hur luften påverkar något du sett i naturen.
Jag vet att luft finns och att den gör så att olika saker händer i naturen, men jag vet inte hur.
Jag ser att något händer i naturen på grund av luften. Jag förklarar det med mina egna ord.
Jag ser att något händer i naturen på grund av luften. Jag förklarar det med hjälp av NO-ord.
Luftföroreningar
Förstå att luften kan smutsas ner och därför påverkar natur och människor negativt.
Jag vet att luften kan bli smutsig, men jag vet inte varför.
Jag använder mina egna ord för att förklara hur luften kan bli smutsig.
Jag använder NO-ord för att förklara hur luften smutsas ner. Jag förstår även hur det påverkar miljön.
Luftteknik
Förklara hur luft används i tekniska lösningar.
Jag kan ge ett eller flera exempel där luft används i någon teknisk sak.
Jag kan ge flera exempel där luft används i tekniska saker. Jag förklara på mitt eget sätt hur det går till.
Jag kan ge flera exempel där luft används i tekniska saker. Jag förklara hur det går till med NO-ord.
Experiment
Genomföra undersökningar och dra slutsatser om luft att luft tar plats, känns och väger.
Jag gör experiment men jag vet inte vad som händer.
Jag gör experiment och jag kan förklara lite av det som händer.
Jag gör experiment och kan förklara det mesta som händer.