Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema valet 2018 03C

Skapad 2018-10-07 14:16 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Demokrati är ingen självklarhet. Fortfarande dör människor i världen i sin kamp för demokrati och jämlikhet. Tar du hand om din rätt att få vara med och påverka, att få tänka och tycka fritt och att få leva i ett land där alla är lika mycket värda? Vilket parti skulle du rösta på om du fick delta i valet i höst? Välkomna till en kurs om ideologier, val och demokrati!

Innehåll

Arbetsområde:

Söndagen den 9 september är det dags för kommun-, landstings- och riksdagsval i Sverige. Än är det inte dags för er att rösta men ni kommer att få delta i det nationella skolvalet. Fram tills dess ska du få lära dig om hur ett val går till, vilka de största partierna är och vad vilka idéer de står för.

 

Konkreta mål

Syftet är att du ska ha kunskap och förståelse för beslutsfattande och Sveriges politiska system, politiska ideologier och partiväsendet. Du ska ha kunskap om demokratiska värden och processer. Dessutom kommer du få kunskap om andra länders politiska system.

lk

Bedömning

Jag kommer bedöma din:

- begreppsförmåga genom ett glosförhör.

- förmåga att värdera och uttrycka olika ståndpunkter genom att resonera och argumentera kring ideologiska och politiska frågor. Du kommer samla på dig kunskaper genom kursens gång så att du slutligen kan resonera kring och besvara vilken/vilka politiska frågor som är viktigast för dig.

 

Undervisning

Vi kommer att:

-titta på filmer om de politiska partierna och ideologierna.

- läsa texter om demokrati, svenska valsystemet och riksdagspartierna.

- att använda oss av stödstrukturer för att utveckla vår kunskaper.

- diskussioner gemensamt i klassrummet.

- delta i skolvalet

 

Begreppslista:

 1. Monarki

 2. Republik

 3. Statschef

 4. President

 5. Parlamentarism

 6. Presidentstyre

 7. Enhetsstat

 8. Förbundsstat

 9. Demokrati

 10. Diktatur 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: