👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dags! 4A Språklära

Skapad 2018-10-07 14:29 i Frötuna skola Norrtälje
Ett arbete utifrån läromedlet Dags!
Grundskola 4 Svenska
Vi jobbar med rättstavning, ordkunskap, ordlisteträning, grammatik och meningsbyggnad.

Innehåll

Tid

HT 2018

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med Dags! 

Dags! är en språklära som som tränar baskunskaper  särskilt rättstavning, ordkunskap, grammatik och meningsbyggnad. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar samt eget arbete.

Nedan ser du planeringen över vilka områden vi kommer att arbeta med.

 

v 36 Alfabetet s 2-6

v 37 De stora skiljetecknen s 7-10

v 38 Egennamn s 11-13

v 39 Ng-ljudet s 14-17

v 41 Talstreck och kolon s 18-20

v 42 Vanliga ord s 21-25

v 43 Substantiv s 26-30

v 45 Verb s 35-39

v 46 Adjektiv s 50-54

v.47 Lång eller kort vokal? s 40-42

v 48 En eller två konsonanter? s 43-46

v.49 Förkortningar s. 47-49

v.50 Å-ljudet s.55- 59

v 51 kors och tvärs s 60-63

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan använda dig av de skrivregler vi gått igenom. 

Uppgifter

 • Alfabetet

 • Egennamn

 • ng-ljudet

 • talstreck och kolon

 • Vanliga ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar **välbekanta** ord rätt.
Du stavar **oftast** rätt.
Du stavar med **god säkerhet**.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt **till viss del**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **relativ säkerhet**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **god säkerhet**.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och **till viss del** för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och **för** samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och **motivera** dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför ***enkla** redogörelser där du anpassar språket **till viss del** till mottagaren.
Du förbereder och genomför **redogörelser** där du anpassar språket **relativt väl** till olika mottagare.
Du förbereder och genomför **väl förberedda** redogörelser där du **anpassar** ditt språk till mottagaren.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.