👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi HT18

Skapad 2018-10-07 14:34 i Ekenässkolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi Teknik

Innehåll

Undervisningens innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om energi.

Målen är att:
 • känna till olika energiformer och energiomvandling.
 • kunna beskriva energiprincipen.
 • kunna ge exempel på olika energikällor, veta vilka som är förnybara och inte och hur de kan påverka miljön (t ex växthuseffekten).
 • kunna söka och använda naturvetenskaplig information i samtal och redovisningar.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar. Vi söker fakta i våra läroböcker, på internet och på film om frågor som handlar om energi och även miljöpåverkan. Vi gör ett skriftligt grupparbete om energi.

Bedömning

Vad bedöms?

Din kunskap om:
energiformer, energiomvandling, energiprincipen och energikällor.
 
Hur du:

söker naturvetenskaplig information och använder olika källor.
använder informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.

Hur bedöms det?

Genom att:
lämna in ett grupparbete.
delta i diskussioner och värderingsövningar.
skriva en argumenterande text.
göra en skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6