👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ht 18

Skapad 2018-10-07 15:56 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 3 Fysik Biologi Kemi
Vi kommer att jobba med hur vi kan skapa en hållbar värld. Vi kommer att göra fältstudier och undersökningar, ha diskussioner och skriva texter.

Innehåll

Detta är ett arbete om hållbar utveckling där du kommer få ta in information på olika sätt, genom text, bild, film, fältstudier och undersökningar, genomgångar och diskussioner. Du kommer få visa vad du lärt dig genom text, bild och i diskussioner och samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling ht 18

Naturvetenskapligt arbete

Öva mer
Godkänd nivå
Du kan beskriva och ge exempel om miljön
Du kan beskriva och ge exempel på hur vi människor kan göra för att ta hand om miljön.
Du kan beskriva och ge exempel gällande dig
Du kan beskriva och ge exempel på hur du kan göra för att ta hand om miljön.
Hur människors hälsa påverkas
Du kan beskriva/förklara hur människors hälsa påverkas av hållbar utveckling.
Hur material kan sorteras
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras och källsorteras. Du kan också sortera dem utifrån deras egenskaper.
Vatten och dess egenskaper
Du kan beskriva vad vatten är och dess egenskaper.
Luft och dess egenskaper
Du kan beskriva vad luft är och dess egenskaper.
Fältstudier och undersökningar
Du kan göra fältstudier och undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
Göra jämförelser
Du kan göra jämförelser mellan ditt eget och andras resultat.
Dokumentation i bild
Du kan dokumentera ditt arbete i bild.
Dokumentation i text
Du kan dokumentera ditt arbete i text.
Delta i samtal
Du deltar i samtal rörande hållbar utveckling och du kan använda din dokumentation i samtal och diskussioner.