👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul med bokstäver

Skapad 2018-10-07 16:31 i Husensjö förskola Helsingborg
Förskola
Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet kring det magiska med bokstäver genom att ge dem en möjlighet att utforska skriftspråket på ett lekfullt vis.

Innehåll

 

ABC- Vad är det?

 

Många av barnen har börjat förstå att bokstäver har en viss “magisk” funktion... bokstäver kan tillsammans bilda ord och det går att prata med varandra genom bokstäver utan att säga något, vilket är spännande!

 

Vi pedagoger får nästintill dagligen frågor som rör skriftspråket:

”Vad står det där?”

”Vad har jag skrivit här? ”

”Är detta mitt namn?” (När de kikar på vår aktivitetstavla)

”Har jag skrivit mitt namn rätt?”

”Hur skriver jag…?”

”Vilken bokstav börjar… på?”

 

Barnen sitter även ofta tillsammans och pratar om vilken som är ”deras bokstav” (Begynnelsebokstaven i deras namn) eller vilken som är vännens bokstav. De vill skriva brev till varandra eller en liten hälsning på paketet man gjort till vännen eller mamma/pappa... och visst är det en superhärlig känsla att bara kunna få skriva sitt namn på något man skapat!

 

Vi pedagoger har fått ta del av dessa samtal som är så givande på många sätt, barnen lär av varandra, inspirerar varandra, reflekterar tillsammans och låter fantasin flöda fritt i alla sina skrivprocesser. För att uppmuntra barnens nyfikenhet och positiva förhållningssätt till skriftspråket så kommer vi under detta läsår att bege oss in i bokstävernas magiska värld.


Metod

För att ta tillvara på barnens redan befintliga kunskaper och erfarenheter av skriftspråket vill vi börja detta tema med att undersöka deras relation till bokstäver.

Vad är barnens tankar om bokstäver?

Vad är bokstäver? (Är de djur? Mat? Eller vad är de egentligen? )

Var finns bokstäver? (Var kommer de ifrån?..växer de på träd ? )

Varför finns bokstäver? Vad kan man använda bokstäver till? (funktion)

 

Vår tanke är sedan att låta barnen få bekanta sig med bokstäver på ett lekfullt vis. Vi kommer börja med att undersöka bokstaven ”A”, men vi kommer inte nödvändigtvis fortsätta att arbeta med bokstäverna i alfabetsordning utan kommer istället låta barnens tankar och nyfikenhet låta oss se vart vi hamnar näst. Kanske hittar vi många föremål som börjar på en viss bokstav, kanske barnen främst är intresserade av “sina egna bokstäver”, kanske hittar vi på många rim och ramsor associerad med en viss bokstav osv.

 

Då anledningen till att vi valde detta tema var barnens intresse för bokstäver och ord så kommer vi låta barnens nyfikenhet och tankar leda vägen för vårt arbete med förhoppningen att bibehålla och uppmuntra barnens positiva förhållningssätt till skriftspråket. 

För att ha en grund att stå på har vi pedagoger dock redan planerat en del aktiviteter som en start på detta tema:

 •         Vi kommer att se programmet “Bästa bokstaven” som sänds via Sveriges utbildningsradio (UR).  Programmet består av 26 korta avsnitt som handlar om barn i förskoleåldern som på sitt eget lilla vis berättar om hur bokstäverna ser ut och låter. Om ni vill veta mer om programmet så kan ni hitta alla avsnitt på denna länk https://urskola.se/Produkter?q=b%C3%A4sta%20bokstaven%20a

 

 •          Vi kommer att gå på  “bokstavsjakt” i vår närmiljö, både inomhus som på våra utflykter utomhus.
 •        Barnen kommer att få skapa eller gestalta bokstäver på olika vis, t.ex. med naturmaterial, lera, garn m.m. Vi kommer även genom sång, lek samt rim och ramsor att leka och ljuda för att få känna hur de olika bokstäverna kan låta.
 •        Barnen kommer på olika vis att bekanta sig närmre med sin namnbild. 
 •          Med fokus på IKT kommer vi även använda oss av vår lärplatta och relevanta appar för vårt tema. Därtill kommer vi, i vårt lugna rum, lägga till fler lässagor som är tillgängliga via qr-koder. 

 

Grundtanken är dock att ta tillvara på samt synliggöra barnens redan befintliga kunskaper inom området och att låta dem reflektera över skriftspråkets betydelse på ett lekfullt vis.

 

Mål

·       Vi vill uppmuntra och utmana barnens nyfikenhet kring det magiska med bokstäver genom att ge dem en möjlighet att utforska skriftspråket på ett lekfullt vis.

 

·       Vi vill synliggöra barnens redan befintliga kunskaper och erfarenheter av skriftspråket, dels för att stärka barnens tilltro till sin egen förmåga men även dels för att det erbjuder tillfällen att lära med och av varandra.

 

·       Vårt mål är även att låta barnen få utforska det som har fångat deras intresse, nämligen skriftspråkets magiska ljudlösa kommunikativa funktion.

 Dokumentation

Vi kommer följa barnen i deras tankegångar och dokumentera deras reflektioner. För att dokumentera kommer vi även att fotografera samt videofilma när vi har samlingar eller är på upptäcktsfärder. Detta gör vi dels för att vi pedagoger ska få en bättre insyn och möjlighet att följa barnens lärande men även dels för att barnen ska kunna få en möjlighet att se tillbaka på vad de åstadkommit och vilka upptäckter vi gjort tillsammans. För att ge barnen en möjlighet att dokumentera sitt eget lärande samt inflytande över lärprocessen så kommer vi ha reflektionsdagar tillsammans med barnen. Under dessa dagar kommer vi se tillbaka på allt vi skapat, lärt oss och tillsammans komma underfund med vad vi vill undersöka härnäst.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016