👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari Åk 2 ht-20

Skapad 2018-10-07 16:41 i Köpmanholm skola Norrtälje
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 2 Matematik
Terminsplanering med utgång i matteboken Safari. Du kommer att få arbeta både inomhus och utomhus, laborativt med olika material, diskutera och räkna samt lösa problem både i grupp och enskilt. I slutet av varje kapitel finns arbetsblad. Där finns färdighetsträning, mattespel och "min utvärdering".Utvärderingen ger dig och lärare kontroll av vad du lärt och kan behöva fortsätta att träna.

Innehåll

    Tidsperiod
   
Ht-20
    Vecka: 35-52 
       

     Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.

      Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

    Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

    Kapitel 1 - Taluppfattning + likhetstecknet + pengar stopp s. 27

 • hur många 100 är
 • hur tal är uppbyggda
 • mer om tiotal och ental
 • talen upp till 100
 • om talet före och talet och efter
 • att jämföra tal

   Kapitel 2 - Addition och subtraktion + symmetri stopp s.53

 • att lägga till ental, som 42+3
 • att minska med ental, som 45-3
 • att ta hjälp av mönster när du räknar addition, som 4+5=9 och 24+5=29
 • att ta hjälp av mönster när du räknar subtraktion, som 7-3=4 och 5-3=54
 • att lösa textuppgifter med addition eller subtraktion
 • vad symmetri är

  Kapitel 3 - Addition + klockan stopp s. 83

 • att lägga ihop tal som 9+4
 • att räkna 9+ och 8+
 • att räkna 7+, 6+ och 5+
 • att börja med det största talet i addition
 • att lägga ihop tal som 17+4
 • att ta hjälp av mönster när du räknar addition
 • att läsa av klockan

  Kapitel 4 - Subtraktion + längd stopp s.113

 • att räkna ut tal som 13-4
 • att minska från talen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18
 • att räkna ut tal som 21-4
 • att ta hjälp av mönster när du räknar subtraktion
 • att mäta längd
 • vilka tal som är hundrakompisar

  Kapitel 5 - Multiplikation och bråk + mönster och former stopp s. 139

 • att använda multiplikation
 • tvåans tabell
 • om jämna och udda tal
 • om dubbelt så många
 • om hälften så många
 • om en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • om mönster och former

 Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

 

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 2A

Matris: Matte Direkt Safari 2A

Ny nivå
Tal och klockan
Mål kapitel 1
Jag vet hur många 100 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda.
Jag kan talsorterna tiotal och ental.
Jag kan talen upp till 100.
Jag kan talraden och kan säga vilket tal som kommer före och efter.
Jag kan jämföra tal och säga vilket som är störst och minst.
Jag kan kvart i och kvart över på klockan.
Plus, minus och längd.
Mål kapitel 2
Jag kan lägga till ental, till exempel 42+3.
Jag kan minska med ental, till exempel 45-3.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus, till exempel 4+5=9, 24+5=29.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus, till exempel 7-3=4, 57-4=53.
Jag kan lösa textuppgifter med plus och minus.
Jag kan mäta i centimeter med hjälp av linjal.
Jag kan uppskatta hur mycket en meter är.
Plus och volym
Mål kapitel 3
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 9+4.
Jag kan räkna 9+ och 8+ genom att först lägga till upp till 10.
Jag kan räkna 7+, 6+ och 5+.
Jag kan börja med det största talet när jag räknar addition.
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 17+4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus.
Jag kan uppskatta hur mycket en liter och en deciliter är.
Minus och klockan
Mål kapitel 4.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 13-4.
Jag kan minska från talen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 21-4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus.
Jag vet hur många minuter det går på en timme.
Jag kan tio i och tio över på klockan.
Jag kan tjugo i och tjugo över på klockan.
Gånger och delar
Mål kapitel 5.
Jag kan använda gånger.
Jag kan tvåans tabell.
Jag kan jämna och udda tal.
Jag vet vad dubbelt så många är.
Jag vet vad hälften så många är.
Jag vet vad en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.

Ma
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 1

Kapitel 1

•hur många 100 är •hur tal är uppbyggda •mer om tiotal och ental •talen upp till 100 •om talet före och talet efter •att jämföra tal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tiohoppa
Lägga till 10 i taget från 0 till 100, göra tiohopp.
När jag ska lägga till 10 i taget från 0 till 100 tycker jag att det är svårt.
När jag ska lägga till 10 i taget från 0 till 100 tycker jag att det är lätt.
När jag ska lägga till 10 i taget från 0 till 100 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna med pengar
Veta hur mycket till exempel 4 tior och 6 enkronor är.
När jag ska veta hur många kronor 4 tior och 6 enkronor är tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur många kronor 4 tior och 6 enkronor är tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur många kronor 4 tior och 6 enkronor är tycker jag att det är väldigt lätt.
Tiotal och ental
Dela upp tal i tiotal och ental.
När jag ska dela upp talet 63 i tiotal och ental tycker jag att det är svårt.
När jag ska dela upp talet 63 i tiotal och ental tycker jag att det är lätt.
När jag ska dela upp talet 63 i tiotal och ental tycker jag att det är väldigt lätt.
Talordning
Räkna från 1 till 100 i ordning.
När jag ska räkna från 1 till 100 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna från 1 till 100 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna från 1 till 100 tycker jag att det är väldigt lätt.
Talsortera
Sortera och skriva tal i storleksordning med det minsta talet först.
När jag ska storleksordna tal tycker jag att det är svårt.
När jag ska storleksordna tal tycker jag att det är lätt.
När jag ska storleksordna tal tycker jag att det är väldigt lätt.
Talgrannar
Veta vilket tal som kommer efter till exempel 69.
När jag ska berätta vilket tal som kommer efter tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta vilket tal som kommer efter tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta vilket tal som kommer efter tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 2

Kapitel 2

Addition och subtraktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lägga till ental
Att lägga till ental, som till exempel 52+6.
När jag ska lägga till ental tycker jag att det är svårt.
När jag ska lägga till ental tycker jag att det är lätt.
När jag ska lägga till ental tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna addition
Att räkna ut 46+4.
När jag ska räkna ut addition med både tiotal och ental tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut addition med både tiotal och ental tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut addition med både tiotal och ental tycker jag att det är väldigt lätt.
Minska med ental
Att minska med ental, som till exempel 87-3.
När jag ska minska med ental tycker jag att det är svårt.
När jag ska minska med ental tycker jag att det är lätt.
När jag ska minska med ental tycker jag att det är väldigt lätt.
Räknestrategi
Att ta hjälp av talfakta med ental för att räkna ut addition och subtraktion. Till exempel ta hjälp av 3+4=7 för att räkna ut 53+4. Till exempel ta hjälp av 9-6=3 för att räkna ut 59-6.
När jag ska ta hjälp av talfakta som räknestrategi tycker jag att det är svårt.
När jag ska ta hjälp av talfakta som räknestrategi tycker jag att det är lätt.
När jag ska ta hjälp av talfakta som räknestrategi tycker jag att det är väldigt lätt.
Välja räknesätt
Veta om jag ska använda addition eller subtraktion när jag lösa när jag löser textuppgifter.
När jag ska välja mellan addition och subtraktion tycker jag att det är svårt.
När jag ska välja mellan addition och subtraktion tycker jag att det är lätt.
När jag ska välja mellan addition och subtraktion tycker jag att det är väldigt lätt.
Symmetri
Veta vad symmetri är, vad som är en symmetrilinje och rita symmetri.
När jag ska rita symmetri tycker jag att det är svårt.
När jag ska rita symmetri tycker jag att det är lätt.
När jag ska rita symmetri tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 3

Kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna addition
Räkna addition med ental och tiotalsövergång, som till exempel 8+6 och 3+9.
När jag ska räkna ut tal som 8+6 och 3+9 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut tal som 8+6 och 3+9 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut tal som 8+6 och 3+9 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna med pengar
Räkna ut tal som 27+8 med hjälp av pengar.
När jag ska räkna ut tal som 27+8 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut tal som 27+8 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut tal som 27+8 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna addition
Räkna addition med tiotal och tiotalsövergång, till exempel 47+5.
När jag ska veta hur mycket 47+5 är tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur mycket 47+5 är tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur mycket 47+5 är tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgift
Att lösa textuppgifter med addition.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Att läsa av klockan, veta när klockan är 10 över, 10 i och 20 över och 20 i.
När jag ska berätta om klockan är 10 över och 20 över tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta om klockan är 10 över och 20 över tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta om klockan är 10 över och 20 över tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Att läsa klockan, vet när klockan är halv och kvart i och kvart över.
När jag ska berätta om klockan är halv eller kvart över tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta om klockan är halv eller kvart över tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta om klockan är halv eller kvart över tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 4

Kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna subtraktion
Att räkna ut tal som 16-7 och 15-9. Att minska med ental och tiotalsövergång.
När jag ska räkna ut tal som 16-7 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut tal som 16-7 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut tal som 16-7 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna subtraktion
Att räkna ut tal som 24-8.
När jag ska räkna ut tal som 24-8 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut tal som 24-8 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut tal som 24-8 tycker jag att det är väldigt lätt.
Använda räknestrategier
Att ta hjälp av talfakta för att räkna subtraktion, till exempel att ta hjälp av 13-6 för att räkna ut 23-6.
När jag ska använda räknestrategier som talfakta tycker jag att det är svårt.
När jag ska använda räknestrategier som talfakta tycker jag att det är lätt.
När jag ska använda räknestrategier som talfakta tycker jag att det är väldigt lätt.
100-kompisar
Veta vilka hela tiotal som tillsammans är 100-kompisar.
När jag ska berätta vilka tal som är 100-kompisar tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta vilka tal som är 100-kompisar tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta vilka tal som är 100-kompisar tycker jag att det är väldigt lätt.
Mäta längd
Mäta med en linjal och rita med linjal.
När jag ska mäta och rita med en linjal tycker jag att det är svårt.
När jag ska mäta och rita med en linjal tycker jag att det är lätt.
När jag ska mäta och rita med en linjal tycker jag att det är väldigt lätt.
Mäta längd
Uppskatta längd. Säga om något är kortare eller längre än en meter och veta om en matta kan vara 3 cm eller 3 m lång.
När jag ska uppskatta längd tycker jag att det är svårt.
När jag ska uppskatta längd tycker jag att det är lätt.
När jag ska uppskatta längd tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 5

Kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabellkunskap
Att kunna säga tvåans tabell.
När jag ska säga tvåans tabell tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga tvåans tabell tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga tvåans tabell tycker jag att det är väldigt lätt.
Jämnt och udda
Att veta vilka tal som är udda och vilka som är jämna.
När jag ska veta om 15 är ett jämnt eller udda tal tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta om 15 är ett jämnt eller udda tal tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta om 15 är ett jämnt eller udda tal tycker jag att det är väldigt lätt.
Dubbelt
Veta vad som är dubbelt så mycket som till exempel 6.
När jag ska veta vad som är dubbelt så mycket som 6 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vad som är dubbelt så mycket som 6 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vad som är dubbelt så mycket som 6 tycker jag att det är väldigt lätt.
Hälften
Veta vilket tal som är hälften så stort som till exempel 14.
När jag ska veta vilket tal som är hälften så stort som 14 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket tal som är hälften så stort som 14 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket tal som är hälften så stort som 14 tycker jag att det är väldigt lätt.
Bråk
Att veta hur enkla bråk skrivs med siffror. Till exempel hälften eller en fjärdedel.
När jag ska skriva en fjärdedel med siffror tycker jag att det är svårt.
När jag ska skriva en fjärdedel med siffror tycker jag att det är lätt.
När jag ska skriva en fjärdedel med siffror tycker jag att det är väldigt lätt.
Mönster
Att se och fortsätta mönster.
När jag ska hitta och fortsätta mönster tycker jag att det är svårt.
När jag ska hitta och fortsätta mönster tycker jag att det är lätt.
När jag ska hitta och fortsätta mönster tycker jag att det är väldigt lätt.
Former
Känna till några tredimensionella objekt, exempelvis rätblock.
När jag ska veta vad som är ett rätblock tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vad som är ett rätblock tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vad som är ett rätblock tycker jag att det är väldigt lätt.