Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Matte Safari 3A kap 1, 2, 3, 4 och 5

Skapad 2018-10-07 16:46 i Köpmanholm skola Norrtälje
Baserad på läromedlet Matte Safari 3A.
Grundskola 3 Matematik
Du ska få träna och lära om tal till och med 1000. Du får lära dig positionssystemet och hur tal är uppbyggda. Hur tal kan delas upp i olika talsorter och hur de skrivs. Du kommer att träna på addition, subtraktion, multiplikation och division och de fyra räknesätten.

Innehåll

  Tidsperiod: Vecka 32-52
   Ht-20
   Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.

      Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.
      Syfte /centralt innehåll
      Konkretisering av mål
      Det här ska jag lära mig: Lärandemål:
     
          Kapitel1:
          
 • hur många 1000 är
 • hur tal är uppbyggda
 • talsorterna hundratal, tiotal och ental
 • talet före och talet efter
 • att jämföra tal och storleksordna tal
  Kapitel 2:
 • kunna addera med två och tresiffriga tal
 • lägga ihop tiotal och ental på olika sätt
 • volym. uppskatta, jämföra och omvandlas
  Kapitel 3:
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • subtrahera med tiotal och med tiotalsövergångar
 • subtrahera från hela hundratal 
 • längd mäta och uppskatta längd centimeter, meter och omkrets
  Kapitel 4:
 • multiplikation: treans och fyrans tabell
 • division med 3 och 4
 • analog och digital tid
  Kapitel 5:
 • räkna med fyra räknesätt
 • textuppgifter
 • skala, symmetri/ naturlig storlek förstoring och förminskning
  UNDERVISNINGEN-SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

    Målet med undervisningen är att eleven utvecklar sin matematiska förmåga och att eleven kan använda sin av matematik i olika situationer.

    En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och 
    delaktiga i mattegrupper och diskussioner.
    Vi kommer att ha gemensamma matematiksamlingar i klassen.

    Vi kommer att arbeta i smågrupper med konkret material.

    Vi kommer att arbeta individuellt i Matte Direkt Safari.

   Vad ska bedömas och hur?

   Eleverna kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen.

   Elevernas förmåga att vara aktiv och deltaga i matematiksamlingarna kommer också att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Denna LPP grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Direkt Safari 3A

Tal och analog klocka
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag vet hur många 1000 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till1000.
Jag kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental
Jag känner mig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Jag kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Jag kan läsa av (den analoga )klockan.
Jag klarar av att tala om vad klockan är en timme senare och vad den var för en timme sedan.
Addition och volym
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45
Jag kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Jag kan säga hur många deciliter det går på en liter
Jag kan till exempel dela upp14 dl i liter och deciliter.
Jag är ganska bra på att gissa hur mycket till exempel en hink rymmer.
Subtraktion, längd och omkrets
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5
Jag kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Jag kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Jag kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Jag har prövat olika sätt att tänka när jag räknar addition.
Jag kan uppskatta hur långt en meter är och mäta med linjal.
Jag kan mäta omkretsen på en rektangel.
Multiplikation, division och digital tid
Detta ska jag kunna när jag arbetat klart med kapitel 4.
Jag kan tvåans multiplikationstabell.
Jag kan treans multiplikationstabell.
Jag kan fyrans multiplikationstabell.
Jag vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Jag kan dela lika,dela med tre och fyra.
Jag kan kontrollera med multiplikation om jag räknat rätt.
Jag kan skriva vad klockan är på olika sätt och olika tider på dygnet.
De fyra räknesätten och almanackan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vad förminskning, förstoring och naturlig storlek innebär.
Jag vet vad symmetri betyder och kan använda mig av det i bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: