👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd 2018/2019

Skapad 2018-10-07 18:41 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
Utifrån en enkel arbetsbeskrivning med tillhörande skisser får eleverna sy en påse som kan användas i slöjden. Påsen sys utifrån enkla sömnadstekniker såsom raksöm och sicksack som eleverna tidigare lärt sig. Eleverna befäster begreppen rätsida, avigsida, sömsmån, tvärnåla, pressarfotsbredd m.fl.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

Slöjden i samhället:

 

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

 

Hur du visar att du kan:

Deltar aktivt på lektionerna och färdigställer din slöjdpåse. 

 

F

E (nyckelord)

D

C

B

A

BETYG

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Textruta: Namn

enkelt och delvis

 

 

utvecklat och relativt väl

 

       

 

välutvecklat och väl

 

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt 

 

i huvudsak fungerande sätt

 

Ändamålsenligt

 

 

 

 

       

 

ändamålsenligt

 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

enkla

 

Utvecklade

 

       

 

välutvecklade

 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

bidra till att utveckla

 

bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

utveckla

formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utveckla .......och sådant som eleven själv sökt upp

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

       

 

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Enkla

 

 

Utvecklade

 

      

 

välutvecklade

 

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Enkla

 

 

       

 

utvecklade

 

välutvecklade

 

Kommentar ej betygsgiva

   

 

 

 

 

 

Närvaro

   

 

 

 

 

 

Betyg