Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och Media 8 HT 2018

Skapad 2018-10-07 18:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vem är du? Varför blir man den man blir? Det är frågor som man brottas med av och till i livet. Nu ska du lära dig mer om olika faktorer som påverkar identitetsskapande.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer arbeta med olika strukturer (mediala och sociala) i samhället och få en förståelse för hur dessa påverkar ens identitet och livsstil.

I undervisningen kommer du:

Exempel på viktiga begrepp i detta arbetsområde:

Kultur, identitet, norm, status, socioekonomisk bakgrund, socialisation, grupper, reklam, konsumtion, skönhetsideal, könsroller etc.

Bedömning

Kommer huvudsakligen att ske genom en inlämningsuppgift -  som ni kan välja att göra skriftligt eller som film.

Du kommer att bedömas på resonemangskriterierna i samhällskunskap utifrån det vi arbetar med under lektionstid.

Uppgifter

 • A-uppgift "Identitet och media"

 • E-uppgift "Identitet och media"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Identitet och påverkan

E-krav
C-krav
A-krav
Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang om påverkan
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: