Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2018-10-07 18:45 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation.

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Kunna använda etiska begrepp och modeller
  • Ta ställning och och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
  • Resonera kring livsfrågor och din egen och andras identitet

 

ARBETSSÄTT

Vi har gemensamma genomgångar om etiska modeller och dilemman. Vi använder läroboken SOS - religion (s.29-43) och vi kommer att diskutera i grupp och tillsammans om etiska modeller och dilemman. Under arbetsområdet kommer vi också att använda oss av klipp och övningar där ni får ta ställning i olika frågor.

Tänk på att det finns många olika perspektiv att se på ett dilemma. Det behöver inte finnas ett rätt och fel svar på alla frågor, utan många dilemman kan ha flera olika svar som är rätt. Det viktiga är att du visar på vilket sätt ditt svar skulle passa, genom att ge exempel som stödjer ditt resonemang.

 

BEDÖMNING

Min bedömning kommer att göras både under lektionernas övningar och i slutet av arbetsområdet, då ni kommer att få några skriftliga frågor. Bedömningen kommer handla om hur väl du kan:

- Använda etiska modeller och begrepp

- Resonera och argumentera om etiska dilemman

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

C

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

A

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

Matriser

Re
Etik och moral

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera och argumentera
Du resonerar med enkla argument, d v s du framför åsikter och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade argument, d v s du framför åsikter och förklarar utförligt med exempel.
Du resonerar med välutvecklande argument, d v s du framför åsikter och förklarar utförligt med en utvecklad beskrivning där exemplen förtydligar ditt resonemang.
Etiska begrepp och modeller
Du använder begrepp och modeller i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: