👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO Demokrati och diktatur Team 7 (Sh)

Skapad 2018-10-07 19:16 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi ska fram till höstlovet arbeta om demokrati och diktatur i Sverige och i världen. Du ska få lära dig mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har i ett fungerande samhälle. Du ska även bli bättre på att känna till vilka möjligheter du har att påverka samt vilka krafter som försöker styra eller motverka vår tillvaro.

Matriser

Sh
AO Demokrati och diktatur Team 7 (Sh)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriver samband mellan politiska frågor
Du behöver hjälp när du resonerar och beskriver hur några politiska frågor hänger ihop (samband) och når inte målet för kunskapskravet ännu.
När du resonerar beskriver du hur några politiska frågor hänger ihop (samband).
När du resonerar beskriver du hur flera politiska frågor hänger ihop (samband).
När du resonerar beskriver du hur många olika politiska frågor hänger ihop (samband).
Bygger under resonemang med exempel eller jämförelser
Du behöver hjälp när du ska underbygga ditt resonemang med exempel eller jämförelser och når inte målet för kunskapsområdet ännu.
Du bygger under ditt resonemang med minst ett politiskt exempel eller jämförelse (konkretisering).
Du bygger under ditt resonemang med några politiska exempel, jämförelser (konkretiseringar).
Du bygger under ditt resonemang med flera politiska exempel, jämförelser (konkretiseringar).
Beskriva samband mellan kommunal, regional och statliga nivå
Du behöver hjälp när du ska beskriva samband mellan samhällsstrukturerna kommunal, regional och statlig nivå och når inte målet för kunskapsområdet ännu.
Du beskriver enkla samband mellan samhällsstrukturerna kommunal, regional och statlig nivå med något exempel.
Du beskriver några samband mellan samhällsstrukturerna kommunal, regional och statlig nivå med några exempel.
Du beskriver många samband mellan samhällsstrukturerna kommunal, regional och statlig nivå med flera exempel.
Använda begrepp
Du behöver hjälp när du ska använda begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver samband använder du några begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver samband använder du flera begrepp i rätt sammanhang.
När du beskriver samband använder du många begrepp i rätt sammanhang och med precision.