👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val

Skapad 2018-10-07 19:39 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att ha en kort tema om demokrati och valet 2018.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 Du ska kunna:

 • aktuella begrepp såsom demokrati, diktatur, rösträtt, majoritet m.m.
 • namnen på några partier.
 • framföra sina synpunkter och åsikter.

 Så här ska vi arbeta...

I I I undervisningen kommer du att få träna genom att:

 

 •   tala och samtala enskilt och i grupper
 •   se filmer
 •   göra en presentation

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • uttrycker egna åsikter
 • försår olika begrepp och använder begreppen i olika sammanhang
 • reflekterar vad olika begrepp betyder och innebär

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3