Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp arbetsområde Serie åk 7

Skapad 2018-10-07 19:57 i Svanberga skola Norrtälje
Serie för år 7
Grundskola 7 Bild
Du ska göra en serie. I serien ska du tänka lite extra på att vara tydlig. Både i berättelse och figurer. Du får 3 lektioner på dig att bli klar.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att praktiskt utnyttja dina kunskaper i material och tekniker.

Målet är även att du kan använda dina kunskaper till att förmedla något. En berättelse, en händelse.

Bedömning

Bedömningen lägger fokus på:

 • Röd tråd/tydlighet
 • Tekniker och material
 • Din analys av din bild och ditt arbete

I redovisningen ska du framförallt fundera på:

 • Blev din serie som du tänkt dig? Utveckla ditt svar.
 • Fungerade din planering, manus? Varför? Varför inte?
 • Vad är du nöjd med i din serie och varför?
 • Vad är du mindre nöjd med och varför? Vad kunde du förbättrat?
 • Stötte du på några problem under arbetets gång? Utveckla ditt svar. 

Undervisning

 • Du får instruktioner för arbetsområdet.
 • Du ska först rita din serie med blyertspenna sedan skall du färglägga din bild med akvarell, färgpennor samt tuschpennor. (Vi kommer ha genomgång på hur man använder dessa tekniker). 
 • Slutgiltiga inlämningen sker i A3-format.

Uppgifter

 • Serien Utvärdering och kamratrespons

 • Serie. Utvärdering och kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Matris till serie

Bra kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
.I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: