👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - människokroppen år 5

Skapad 2018-10-07 19:58 i Strömsskolan Lilla Edet
Ett arbete om människokroppen som sträcker sig ett par månader framåt.
Grundskola 5 Biologi
Under hösten kommer vi att lära oss massor om människokroppen, bland annat om kroppens organ och deras funktion. Vi kommer att se film, ha genomgångar med diskussionsmöjligheter, samt göra experiment och undersökningar.

Innehåll

Övergripande mål från läroplanen

Syfte - förmågor som ska tränas

Centralt innehåll

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- genomgångar med diskussioner,
- experiment och försök med dokumentering,
- film från ur.se och sli.se

Bedömning och Kunskapskrav (matris)

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt.
Arbetet avslutas med prov på respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Människokroppen år 5

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organens namn, placering och utseende
Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar.
Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar.
Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar.
Organens funktion
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal och diskussion
För samtal och diskussioner till viss del framåt.
För samtal och diskussioner framåt.
För samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Kan till viss del söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Kan mer självständigt söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Kan på egen hand söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Använda information
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Genomförande av undersökningar
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.