👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, kungarna och krigen

Skapad 2018-10-07 20:19 i Strömsskolan Lilla Edet
LPP:en behandlar hur kungarna försökte styra sina riken, maktkamperna i Sverige, bönder och bergsmäns betydelse, krigen mellan Danmark och Sverige och de mest kända personerna i Sverige under medeltiden.
Grundskola 5 Historia
De Nordiska staternas bildande Vi kommer att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Hur man valde kung på medeltiden
 • Hur kungarna försökte styra sina riken
 • Hur olika grupper slog som makten i Sverige och att de flesta av dem var adelsmän
 • Hur bönder och bergsmän i slutet av medeltiden fick en större roll i maktkampen
 • Länderna runt Östersjön
 • Norden blir ett rike
 • Hansan.
 • Kalmarunionen.
 • Union eller inte ( Stockholms blodbad)

Maktkampen mellan Danmark och Sverige.

Hur

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna
 • arbeta i din egen historiebok med frågor och skriva texter utifrån det vi läst
 • se filmer på ur.se och sli.se
 • samtala och diskutera

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 
 • Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.
 • Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.
 • Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden - kungarna och krigen

Medeltiden - kungarna och krigen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur man valde kung i Sverige
Du vet att man valde kung i Sverige.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur man valde kung i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur kungen valdes i Sverige.
Kungens pengar
Du vet att kungen måste få in pengar och känner till ett sätt att få in pengar.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur kungen fick in pengar. Du känner till olika satt att få in pengar på.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur kungen får in pengar från folket.
Birger jarl
Du känner till vem Birger jarl var.
Du kan berätta på ett enkelt sätt vem Birger jarl var.
Du vet mycket om Birger jarl och kan redogöra flera saker som gjort honom känd.
Magnus Ladulås
Du känner till något som Magnus Ladulås blev känd för.
Du kan berätta på ett enkelt sätt om Magnus Ladulås.
Du redogör på ett utvecklat sätt om flera saker som gjort Magnus Ladulås känd.
Magnus Eriksson
Du vet vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Du redogör på ett enkelt sätt för vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Du redogör på ett utvecklat sätt för vem Magnus Eriksson var och vad han är känd för.
Hansan
Hansan var det viktigaste handelsförbundet.
Du känner till begreppet Hansan.
Du kan redogöra för begreppet Hansan samt vet att Visby var en viktig handelsstad.
Du redogör för begreppet Hansan. Du kan redogöra för Visbys betydelse under den här perioden.
Kalmarunionen och drottning Margareta
Kalmarunionens bildande och upplösning. Drottning Margareta eller kung Byxlös.
Du känner till begreppet Kalmarunionen och vem drottning Margareta var.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad Kalmarunionen var och vem drottning Margareta var.
Du redogör på ett utvecklat sätt för vad Kalmarunionen var och varför den upplöstes samt vem drottning Margareta var.
Danmark anfaller Sverige. Stockholms blodbad.
Du känner till vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du känner till begreppet Stockholms blodbad.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vem som anföll Sverige på 1500-talet. Du kan också på enkelt sätt berätta om Stockholms blodbad.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för vem som anföll Sverige på 1500-talet liksom för Stockholms blodbad.
Klassrumsdiskussioner
Delta i gemensamma genomgångar och följa med i texter och diskussioner.
Du kan med stöd och hjälp delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du kan delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du är aktiv och deltar i gemensamma diskussioner och följer med i texter och diskussioner om historiska händelser. Du drar egna slutsatser