👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2018-10-07 21:23 i Almunge skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna. Vad kännetecknar dem och vad innebär det för djur och natur?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vilka djur och växter finns i vår närmiljö och hur anpassar de sig efter årstiderna? Vi ska vara naturdetektiver och ta reda på detta!

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Hela året kommer vi att följa och arbeta med naturen men den här planeringen handlar om hösten och djur och natur som är på väg att flytta eller "vila" under vintern.

Så här ska vi arbeta:

 

 • läsa enkla faktaböcker tillsammans
 • titta på filmer
 • undersöka vad som händer i naturen under de olika årstiderna
 • ta reda på vilka djur och växter som lever i vår närmiljö och hur de anpassar sig till de olika årstiderna
 • rita och förklara livscykeln hos något djur eller växt.
 • skriva enkla faktatexter och rita i vår naturbok
 • beskriva enkla näringskedjor
 • studiebesök bl.a. Biotopia
 • skapande arbete
 • experiment

Detta bedömer vi:

 

 • du förstår och kan använda några av biologins begrepp såsom årstid, förändring, livscykel, näringskedja.
 • du kan beskriva och förklara samband i naturen, t.e.x Varför ändrar löven färg på hösten?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema - Årstidsväxlingar i naturen, hösten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstiderna
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna. Du vet också vad som kännetecknar årstiderna. Hur djur och växter anpassar sig till dem.
Djur och växter i närmiljön
Du kan namnet på några djur och växter i närmiljön.
Du kan namnet på några djur och växter i närmiljön och kan berätta något om dem.
Du kan namnet på flera djur och växter i närmiljön och du kan berätta innehållsrikt om dem.
Med stöd av frågor kan du berätta något om livscykeln hos ett djur eller en växt.
Du kan berätta om livscykeln hos några djur eller växter.
Du kan berätta om livscykeln hos några djur eller växter och ge exempel på samband mellan dem i enkla näringskedjor.
Med stöd av vuxen kan du utföra enkla undersökningar och observationer i närmiljön.
Du kan utföra enkla undersökningar och observationer i närmiljön.
Du kan utföra enkla undersökningar och observationer i närmiljön och drar slutsatser utifrån tidigare erfarenheter.
NO-begrepp
 • NO   3
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan använda dem på rätt sätt när du berättar.
Faktatext
 • NO  1-3
Du kan skriva en enkel faktatext om du får hjälp.
Du kan skriva en enkel faktatext på egen hand.
Du kan skriva faktatexter med förklarande delar på egen hand.