👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Decimaltal, bråk och procent

Skapad 2018-10-07 22:26 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Decimaltal, bråk och procent.
Grundskola F Matematik

Innehåll

Mål och syfte:

Du kommer under några veckor att arbeta med decimaltal, bråk och procent i ämnet matematik.

När du har arbetat med området ska du bland annat kunna:

- förstå vad som menas med ett decimal-, bråk- och procenttal. 

- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000. 

- räkna med kortdivision. 

- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är. 

- räkna ut rabatten på en vara. 

- växla och se samband mellan bråkform, decimalform och procentform. 

- se och förstå sannolikheten. 

- olika begrepp som används inom detta område. 

 

Arbetssätt:

Läromedel: Matte Borgen 6A samt arbetshäften 

Gemensamma genomgångar och diskussioner med stöd av lärare. 

Webstöd: www.elevspel.se, www.studi.se, www.bingel.se

 

Bedömning: 

Du kommer att bli bedömd i hur du du

 • deltar i muntliga övningar, genomgångar och paruppgifter
 • hur du tar dig an, löser och redovisar uppgifterna i klassrummet (skriftligt och muntligt)
 • hur du löser och redovisar dina skriftliga uppgifter
 • skriftlig diagnos/test under och efter arbetsområdet. 

 

Matriser

Ma
Matematik

Osäker
Du visar viss förståelse, men behöver öva mer för att visa säkerhet.
Ganska säker
Du kan oftast lösa uppgifter inom detta område men behöver arbeta lite till med detta för att nå en säkerhet.
Säker
Du kan lösa uppgifter och visar en säkerhet inom området.
Decimaltal
Tallinje och positionssystem.
 • Ma  4-6
Du kan märka ut olika decimaltal på en tallinje men visar en viss osäkerhet för positionssystemet och tals värde när det exempelvis ökar eller minskar.
Du kan märka ut olika decimaltal på en tallinje samt visar en förståelse för vårt positionssystem.
Du kan märka ut olika decimaltal på en tallinje. Du visar en förståelse samt kan föra resonemang kring detta.
Decimaltal
Multiplicera och dividera med 10,100 och 1000.
 • Ma
Du kan med vissa inlärda strategier och vägledning lösa uppgifter men behöver få en förståelse för vad som sker när du räknar dessa uppgifter.
Du visar viss förståelse för dessa uppgifter och kan lösa dem med inlärda strategier och vägledning.
Du väljer lämpliga strategier för att lösa dessa uppgifter. Du visar en förståelse för uppgifterna.
Decimaltal
Kort division
 • Ma  4-6
Du kan med stöd, lösa enkla uppgifter med kort division.
Du kan med stöd, lösa uppgifter med kort division som innehåller "rest".
Du visar en god förståelse i hur du löser olika typer av uppgifter med kort division.
Decimaltal
Begrepp: - hela tal - decimaltal - tiondel, hundradel, tusendel - decimal - decimaltecken
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Du kan beskriva några av begreppen.
Du kan beskriva begreppen men är inte helt säker på deras innebörd.
Du kan beskriva och visar en förståelse för begreppen. Du använder begreppen i dina resonemang vid matematiska uppgifter och diskussioner.
Bråk
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan med stöd läsa och skriva olika bråk. Du kan med stöd addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du kan med stöd räkna ut en viss del av ett antal, exempelvis 3/5 av 20.
Du kan med viss säkerhet läsa och skriva olika bråk. Du kan med viss säkerhet addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du kan räkna ut en viss del av ett antal, exempelvis 3/5 av 20.
Du kan läsa och skriva olika bråk. Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du kan räkna ut en viss del av ett antal, exempelvis 3/5 av 20.
Bråk
Begrepp - bråkform och blandad form - täljare och nämnare
Du kan beskriva några av begreppen.
Du kan beskriva begreppen men är inte helt säker på deras innebörd.
Du kan beskriva och visar en förståelse för begreppen. Du använder begreppen i dina resonemang vid matematiska uppgifter och diskussioner.
Procent
 • Ma  4-6
Du kan med stöd lösa enkla uppgifter med procent.
Du kan med visst stöd lösa uppgifter med procent.
Du visar en god förståelse i hur du löser olika typer av uppgifter med procent.
Procent
Begrepp - hel, halv - tredjedel, fjärdedel, osv - procentform - rabatt, chans, risk, - Sannolikhet
Du kan beskriva några av begreppen.
Du kan beskriva begreppen men är inte helt säker på deras innebörd.
Du kan beskriva och visar en förståelse för begreppen. Du använder begreppen i dina resonemang vid matematiska uppgifter och diskussioner.
Decimaltal, bråk och procent
Storleksordning och jämförelse av tal.
 • Ma  4-6
Du kan med stöd skriva decimal-, bråk- och procenttal i storleksordning. Du kan med stöd göra enklare jämförelser.
Du kan med viss stöd skriva decimal-, bråk- och procenttal i storleksordning. Du kan med viss stöd göra enklare jämförelser och se vissa samband mellan dessa.
Du kan skriva decimal-, bråk- och procenttal i storleksordning samt göra enklare jämförelser och se samband mellan dessa.