👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk9 - kapitel 1 - Tal

Skapad 2018-10-08 07:03 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Vi fördjupar oss i hur vårt talsystem är uppbyggt med olika talmängder. Du får bland annat lära dig att räkna mer med negativa tal, potenser, kvadratrötter och matematikens kära Pythagoras sats. Mål att lära: * hur vårt talsystem är indelat i grupper * utföra beräkningar med negativa tal * uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform * utföra beräkningar med tal i potensform * samband mellan prefix tiopotenser * värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang * förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet Viktiga begrepp: Naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, decimaltal, motsatta tal, delbarhet, primtal, sammansatta tal, faktorträd, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform och prefix.

Innehåll

Detta ska vi gå igenom i detta område:

 • Sortera tal i olika talmängder
 • Räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • Kvadrat tal och kvadrat rötter
 • Pythagoras sats

Undervisningen:

 • Vi har gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 •  eget arbete

Bedömning:

 • Under lektionerna i de diskussionerna vi har
 • avslutande prov på området

 

 
 
 

Hjälp för denna sida

Uppgifter

 • Planering kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

ok
bra
mkt bra
Problemlösning
Kunna formulera och lösa olika problem Värdera strategier och metoder
-Löser delar av uppgifter -Har någon tanke om att anpassa strategier till uppgiften -Bidrar till att formulera lösningar som fungerar -Drar slutsats -Bidrar till alternativa sätt att lösa problem
- Löser det mesta av uppgiften -Strategier delvis anpassade till uppgifter -Formulerar lösningar som fungerar efter bearbetning -Drar slutsats med rätt motivering -Kan ge något förslag på alternativt sätt att lösa problem
- Löser alla delar av uppgifter -Strategier helt anpassade till uppgiften -formulera självständigt lösningar som fungerar -Drar slutsats med rätt motiveringar och med hjälp av systematiska undersökningar -Kan ge förslag på alternativ sätt att lösa problem
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och sambandet mellan dem
-Använder dem i uppgifter du är van vid -Löser delar av uppgifter -Beskriver delar av begreppen -Drar slutsatser om begreppen
-Använder dem i uppgifter liknande dem du är van vid -Löser det mesta av uppgifter -Beskriver det mesta av begreppen -Drar slutsatser om begreppen med motiveringar
-Använder dem i uppgifter du aldrig har sett -Löser alla delar av uppgiften - Beskriver hela begreppen -Drar slutsatser om begreppen med rätt motiveringar och med hjälp av systematiska undersökningar
Metoder
Väljer och använder lämpliga metoder
- Passar till delar av uppgiften/området (omständligt/ej generellt//systematisk eller utvecklingsbart) -Någon tanke om att anpassa metoder till uppgiften -Metoder påbörjas och kan leda till någon felräkning
-Passar till några delar av uppgifter/områden (Något omständligt/systematisk/utvecklingsbart) -Metoder anpassade till delar av uppgifter -Metoder fullföljs delvis och leder till rätt svar
-Passar till hela uppgifter/områden (Kortfattad och generell/systematisk/utvecklingsbar) -Metoder helt anpassade till uppgiften - Metoder fullföljs och leder till korrekta svar