👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Sverige

Skapad 2018-10-08 07:10 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Geografi
Det här arbetsområdet i geografi handlar om Sverige. Det är ett stort land med mycket spännande att uppleva. I arbetsområdet ska vi "resa" genom landet och besöka några olika livsmiljöer. Många ställen vi besöker känner du säkert redan igen, men andra har du kanske aldrig varit på tidigare. Följ med och upptäck Sverige!

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper). Mänsklig aktivitet och näringar vid fjäll, kust, odlad mark, stadsmiljö, skog, sjö och älv.
 • Vart bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges landskap med fakta och kartor.
 • Kartors uppbyggnad med färger och symboler.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp
 • Processer i naturlandskapet (inlandsisen, erosion och klimatförändring)

Du kommer under arbetsområdet träna dig i följande förmågor

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut information och skapa texter och berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna, skriva och rita. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film (bl.a. Geografens testamente "Den stora Sverigeresan").
 • Vi kommer läsa fakta texter samt träna oss i att använda och förstå geografiska ord och begrepp. 
 • Vi kommer studera kartor och förstå kartans uppbyggnad med färger och symboler, väderstrecken, skala och gradnätet.
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få arbeta självständigt och i grupp genom att skriva och rita om ett landskap i Sverige som du/ni sedan redovisar för dina kamrater. Du ska söka fakta från olika källor, samla stödord och sedan skriva en egen faktatext samt rita bilder till.

Bedömning:

 • Skriftliga förhör på:

Sveriges olika delar, viktiga städer, berg och vatten.

Kartors uppbyggnad med färger, symboler, väderstreck och gradnät.

Geografiska ord och begrepp

 • Din presentation av landskapet.

Hur väl du gjort texten (skrivit och förklarat med egna ord)

Att du under redovisningen förklarar och förstår svåra ord

Att du har kontakt med lyssnaren

I arbetet med landskapen ska följande saker göras / finnas med:

 • Rita av landskapet och placera ut stora städer, berg, vatten samt angränsande landskap
 • Rita samt skriv fakta om landskaps- djur, växt, och vapen
 • Yta och folkmängd
 • Djur och natur
 • Näringsliv (industrier, företag, produkter)
 • Historia
 • Sevärdheter
 • Annat intressant

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Upptäck Sverige

Ämne/ämnesområde

Geografi åk 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förstå och använda kartor
Du behöver vuxenstöd för att kunna förstå och använda kartbokens olika kartor.
Du kan självständigt förstå och använda kartbokens vanligaste kartor.
Du visar att du självständigt kan förstå och använda kartbokens olika kartor för olika syften.
Kunna beskriva Sveriges naturtyper (livsmiljöer)
Du behöver träna mer för att kunna beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan utförligt beskriva Sveriges naturtyper och var de finns.
Kunna jämföra livsvillkor i olika regioner
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan självständigt med hjälp av olika källor jämföra livsvillkor i olika regioner, dra egna slutsatser och förklara varför människor bor där de bor.
Kunna använda ämnesspecifika begrepp
Du behöver träna mer på att förstå och använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du förstår och kan ibland använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du visar att du kan förstå och själv använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård på rätt sätt.
Känna till hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten
Du behöver träna mer för att kunna redogöra för hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du känner till och kan redogöra för de viktigaste fakta om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du visar att du kan mycket om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor
Du behöver vuxenstöd för att kunna söka och använda fakta från olika källor.
Du kan söka och använda fakta från några olika källor.
Du visar att du självständigt kan söka, värdera och använda fakta från flera olika källor.