👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godstrafik.

Skapad 2018-10-08 08:07 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Godstransporter
Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt.

Innehåll

 

 1. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 2. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
 3. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
 4. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
 5. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
 6. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.
 7. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
 8. Dispensregler för avvikande mått och viktbestämmelser.

 

Uppgifter

 • Vindö resan.

 • Lastbilskonstruktioner.

 • Specialtransporter.

 • Ansökan till trafikverket, bred last

 • Specialtransporter.

 • Kundrelationer.

 • Körträning