👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA ht-18

Skapad 2018-10-08 08:38 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vart tog vattnet vägen? Kan något försvinna? Hur snabbt kan du smälta en isbit? Vad händer om du blandar salt och grus? Dessa frågor och många andra kommer du att få svar på när du arbetar med temat Förändringar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • använda ämnesspecifika ord och begrepp 
 • göra förutsägelser och dra slutsatser.
 • utföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att arbeta tillsammans i grupp för att lösa uppdragen.  
 • Du kommer att få träna på att göra förutsägelser och dra slutsatser.
 • Vi kommer att observera och diskutera det vi ser.

Detta kommer att bedömas

 • att du kan beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • att du kan ge exempel på egenskaper hos vätskor och fasta ämnen
 • att du kan separera olika lösningar och blandningar med enkla metoder, t ex genom avdunstning och filtrering
 • att du kan formulera egna förutsägelser och dra slutsatser
 • att du kan genomföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner
 • att du kan använda ord och begrepp som hör till ämnet

 

Vi kommer bedöma det på följande sätt:

Bedömningen kommer att göras under och efter arbetsområdets slut. 
Jag kommer bedöma din aktivitet på lektionerna samt hur du kan förklara ämnesspecifika ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3