👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Styrka

Skapad 2018-10-08 08:38 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Tema Styrka - årskurs 1 Idrott och Hälsa 1

Innehåll

 

Tema Styrka

 

Centralt Innehåll

 

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa

 • Träningsmetoder och deras effekter

 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter

 

Kunskapskrav utan värdeord

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med omdömen värdera resultatet. 

 

Dessutom kan eleven  diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

 

Eleven kan redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.

 

 

 

Uppgift:

 

 1. Skriv ner vad du behöver utveckla gällande styrka. Det kan vara för att bli mer explosiv för din idrott, rehabilitera en skada, klara av ett framtida yrke eller bara för att må bra.

 2. Skapa ett träningsprogram utifrån dina utvecklingsbehov som du ska träna minst två gånger i veckan under 5 veckor. Programmet ska innehålla en uppvärmning, styrkeövningar (hemma eller på gym) med förklaringar hur dessa genomförs och vad som är viktigt att tänka på utifrån säkerhet och ergonomi samt stretching efteråt.

 3. Efter att du tränat i 5 veckor ska du utvärdera träningen. Exempel på saker du kan ta med i din utvärdering är: Hur har du upplevt träningen? Har du uppnått ditt syfte med träningen? Varför/varför inte? Vad har varit bra/mindre bra? Har du utvecklats något? Vad behöver du ändra på i träningsprogrammet för att kunna utvecklas ännu mer? Vad har du lärt dig?

 4. Efter utvärderingen ska du diskutera styrketräning som socialt och kulturellt fenomen. Hur ser samhället på styrketräning? Vad är typiskt för styrketräning just nu? Vilka kroppsideal är gäller nu? Vilka kroppsideal speglas i media(tv, tidningar, internet) just nu? Är det någon skillnad på hur kvinnor och män ska se ut enligt rådande kroppsideal? Var är positivt/negativt med dessa kroppsideal?

 

 

 

Planering

 

v.41-43 Styrketemat börjar. Uppgift delas ut.

 

v.45 Lämna in syfte + träningsprogrammet (Se exempel på struktur nedan). Punkt 1-2

 

v. 45-50 Träna

 

v.3 Lämna in hela uppgiften. Punkt 3-4.

 

Exempel på struktur:

 

Övning

Muskelgrupp/muskelgrupper

Belastning

Set x reps/tid

Bicepscurl

Biceps brachii

8 kg

3 x 10

Plankan

Bålen

Kroppen

3 x 1,5 min.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 1 Planering Syfte

 • Uppgift 2 Utvärdering Samhällsfenomen

Matriser

Idr
Idrott och hälsa 1

Fysisk förmåga

Eleven kan genomföra en bredd av aktiviteter, …, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Koordination
redskap, parkour, trampet, mm
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Lagspel
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Nätspel
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Lekar
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Fysisk träning och metoder
Kondition
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Fysisk träning och metoder
Styrka
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Dans och rörelse till musik
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Utevistelse och friluftsliv som aktivitet och förflyttningssätt
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Orientering
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Vinteraktivitet
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Spänningsreglering, mental träning och övrig rörelseträning
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Övriga idrotter
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär

Teori

Eleven kan beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Teoriuppgift
Styrka Konditon
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Utvecklingsbehov och träning

… bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan … välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt värdera resultatet
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
Teoriuppgift
Träningsdagbok - styrka/kondition
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med säkerhet, regelbunden träning, nyanserade omdömen, i relation till träningsmetodernas teorier.

Säkerhet

… visa hänsyn till sin egen och andras säkerhet i utövandet av idrott, motion och friluftsliv och kan i/efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
HLR
samråd
efter samråd
efter samråd
Simning/drukningstillbud
samråd
efter samråd
efter samråd

Naturmiljöer, friluftsliv

… genomföra aktiviteter i naturmiljöer. … diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och … beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och i samhället i övrigt
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Orientering
med goda rörelsekvaliteter, översiktligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt och nyanserat
Teoriuppgift
Styrka/Kondition
med goda rörelsekvaliteter, översiktligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt och nyanserat

Ergonomi

… redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. … anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och … diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan
 • Idr  E   Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  C   Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
E
C
A
Praktiskt
översiktligt, med viss säkerhet, översiktligt
utförligt, med viss säkerhet, utförligt
utförligt och nyanserat, med säkerhet, utförligt och nyanserat
Teoriuppgift
Styrka
översiktligt, med viss säkerhet, översiktligt
utförligt, med viss säkerhet, utförligt
utförligt och nyanserat, med säkerhet, utförligt och nyanserat

Praktiska lektioner

… i samråd med handledare … bedöma den egna förmågan och situationens krav
 • Idr  E   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
 • Idr  C   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
 • Idr  A   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
E
C
A
lektioner
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med viss säkerhet