Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och Rörelse

Skapad 2018-10-08 09:38 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Musik och rörelse tema - skapa dans

Innehåll

 

Musik och rörelse

 

Uppgift

 

Ni skall i grupp eller enskilt skapa ett rörelseprogram till musik. Rörelserna som ni använder skall ske i takt till musiken. Det ni skapar till musiken kan exempelvis vara en dans eller ett styrketräningsprogram.

E - Minst 3 min och 5 olika 8:or ska vara med armar eller ben i takt.

C - Minst 3 min och 5 olika 8:or armar och ben i takt. Mer "avancerade" rörelser, inte bara gå fram och tillbaka. Videostöd kan användas

A - Minst 3 min och fler än 5 olika 8or. Armar och ben i takt, "avancerade" rörelse med flyt mellan övergångarna. Inget videostöd får användas.

 

EFTER NI GJORT ERT MUSIK & RÖRELSEPROGRAM

När rörelseprogrammet är klart och genomfört skall ni diskutera hur arbetet påverkat er och om ni ser några för och nackdelar med musik och rörelse som motionsform för hälsa, livsstil och den kroppsliga förmågan. Ni kan också motivera varför ni tänker som ni tänker och om det finns någon teori som stödjer det. Max en a4.

 

Kunskapskrav

 

Eleven kan med rörelsekvalitet genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

 

E

 

Ni gör enskilt eller i grupp ett rörelseprogram i takt till musik. Rörelserna är enkla, det vill säga att ni använder er av armar eller ben i takt och ni kan använda något form av stöd (Just Dance, musikvideo eller liknande). Rör ni er med både armar och ben samtidigt skall det ske delvis i takt till musiken.

 

När rörelseprogrammet är klart och genomfört skall ni skriftligt diskutera hur arbetet påverkat er och om ni ser finns någon för och nackdel med musik och rörelse som motionsform för hälsa, livsstil och den kroppsliga förmågan. Max en a4.

 

C

 

Ni gör enskilt eller i grupp ett rörelseprogram i takt till musik. Rörelserna är med både armar och ben och de är i takt till musiken. Ni kan använda er av något form av stöd (Just Dance, musikvideo eller liknande). Rörelseprogrammet skall vara minst en låt och rörelserna skall ske med säkerhet.

 

När rörelseprogrammet är klart och genomfört skall ni skriftligt diskutera hur arbetet påverkat er och om ni ser några för och nackdelar med musik och rörelse som motionsform för hälsa, livsstil och den kroppsliga förmågan. Max en a4.

 

A

 

Ni gör enskilt eller i grupp ett rörelseprogram i takt till musik. Rörelserna är med både armar och ben i takt till musiken. Det skall ske någon form av förflyttning under rörelseprogrammets gång. Programmet skall ske utan stöd och rörelserna skall vara varierande.

 

 

 

 

 

Det som bedöms är

 

Hur väl eleven håller takten

Hur avancerade rörelser eleven har i programmet

Variationen av rörelser i programmet

Elevens förmåga att tajma rörelserna när man byter rörelse

Hur lång tid programmet pågår

 

Tidsram

 

Vi arbetar tre idrottslektioner tills redovisning/inlämning skall ske.

 

Redovisning

 

Ni redovisar genom att filma ert rörelseprogram och skicka till Mattias via en länk från YouTube. Ladda upp som OLISTAD på YouTube. Ni kan även välja att visa upp det för Mattias eller för klassen. Er skriftliga text mailar ni till mattias.fredin@borlange.se

 

 

 

Uppgifter

 • Diskussion MuRö som motionsform

Matriser

Idr
Idrott och hälsa 1

Fysisk förmåga

Eleven kan genomföra en bredd av aktiviteter, …, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Koordination
redskap, parkour, trampet, mm
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Lagspel
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Nätspel
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Lekar
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Fysisk träning och metoder
Kondition
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Fysisk träning och metoder
Styrka
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Dans och rörelse till musik
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Utevistelse och friluftsliv som aktivitet och förflyttningssätt
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Orientering
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Vinteraktivitet
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Spänningsreglering, mental träning och övrig rörelseträning
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Övriga idrotter
med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär

Teori

Eleven kan beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Teoriuppgift
Styrka Konditon
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Utvecklingsbehov och träning

… bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan … välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt värdera resultatet
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
Teoriuppgift
Träningsdagbok - styrka/kondition
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med viss säkerhet, med enkla omdömen
med säkerhet, regelbunden träning, nyanserade omdömen, i relation till träningsmetodernas teorier.

Säkerhet

… visa hänsyn till sin egen och andras säkerhet i utövandet av idrott, motion och friluftsliv och kan i/efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
HLR
samråd
efter samråd
efter samråd
Simning/drukningstillbud
samråd
efter samråd
efter samråd

Naturmiljöer, friluftsliv

… genomföra aktiviteter i naturmiljöer. … diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och … beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och i samhället i övrigt
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Orientering
med goda rörelsekvaliteter, översiktligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt och nyanserat
Teoriuppgift
Styrka/Kondition
med goda rörelsekvaliteter, översiktligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter, utförligt och nyanserat

Ergonomi

… redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. … anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och … diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan
 • Idr  E   Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  C   Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
E
C
A
Praktiskt
översiktligt, med viss säkerhet, översiktligt
utförligt, med viss säkerhet, utförligt
utförligt och nyanserat, med säkerhet, utförligt och nyanserat
Teoriuppgift
Styrka
översiktligt, med viss säkerhet, översiktligt
utförligt, med viss säkerhet, utförligt
utförligt och nyanserat, med säkerhet, utförligt och nyanserat

Praktiska lektioner

… i samråd med handledare … bedöma den egna förmågan och situationens krav
 • Idr  E   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
 • Idr  C   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
 • Idr  A   När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
E
C
A
lektioner
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med viss säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: