Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola-Hem ht 18 Kometen

Skapad 2018-10-08 10:11 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Samarbete förskola- hem

Innehåll

Avdelning

Kometen

Prioriterat mål

Förskolan ansvarar för att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år. (Lpfö 2010, s 13)

Nuläge

Uppföljningssamtal med nya familjer genomförs just nu. Hittills har samtliga varit mycket nöjda med inskolningen och sina barns trivsel. Under okt-november genomförs utvecklingssamtal med våra 5-åringars föräldrar. Som det ser ut nu utför vi våra samtal i pappersform.

Utveckling pågår när barnen

1+ 2. fått vara delaktiga i förberedelsen av utvecklingssamtalet i större utsträckning än idag.

3. Pedagogerna utvecklar sin kompetens genom att lära sig använda samtalsmall i Unicum.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. barnet intervjuas inför samtalet

2. pedagog och barn tittar tillsammans på barnets lärlogg och samtalar om dokumentationerna 

3. pedagogerna provar att genomföra minst ett samtal digitalt med hjälp av samtalsmall i Unicum

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: