👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkans Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-08 10:20 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Saltkråkan

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Nuläge

På avdelningen har vi barn med en mängd olika förutsättningar. Överlag så accepterar barnen allas olikheter. Vi kan dock uppfatta vissa kränkningar av olika slag.

Utveckling pågår när barnen

1. Konstaterar olikheter utan att döma (Helena, Sandra)

2. Öppnar för diskussion om allas våra olikheter (Lotta, Nette)

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Vi bjuder in till diskussion där vi normaliserar och avdramatiserar eventuella olikheter

2. Vi är lyhörda och öppna med allas olikheter. Vi tar in litteratur som hjälper oss att öppna diskussionerna.

Så här ska vi följa upp

Vi planerar att göra ytterligare en gruppskattning på området "Språkutveckling" där vissa av dessa perspektiv finns med (punkt 21 och 23) för att få en jämförelse.

Uppföljning

Vårt mål är att kunna se resultat i verksamheten som kan synliggöras i lärloggar och blogg.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.