Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck skogen under hösten och vintern

Skapad 2018-10-08 10:25 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Under detta projekt kommer vi att arbeta både ute och inne med skogen under höst och vinter. Vi ska arbeta med en bok som heter Koll på NO där vi lär oss om djur och natur med nedbrytning, näringskedjor och naturvetenskapliga begrepp.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Under detta projekt kommer vi att arbeta både ute och inne med skogen under höst och vinter. Vi ska arbeta med en bok som heter Koll på NO där vi lär oss om djur och natur med nedbrytning, näringskedjor och naturvetenskapliga begrepp.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 45-50

Förmågor

 • Vi ska utveckla förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör djur och natur.

 • Vi ska utveckla förmågan att använda begrepp för att förklara samband mellan människa och natur.

 • Vi ska utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Övergripande mål och riktlinjer

  • Vi arbetar med ett miljöperspektiv om nationella miljöfrågor och ta ansvar för att anpassa vårt sätt att leva för att skapa hållbar utveckling.

 • Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat

 • Ställa sin egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 •  Du ska kunna berätta hur nedbrytning går till och ge exempel på nedbrytare.

 • Du ska kunna ge exempel på hur människan påverkar naturen.

 • Du ska kunna ge exempel på ekosystem.

 • Du ska kunna genomföra en enkel fältstudie och dokumentera.

 • Du ska kunna identifiera, sortera och gruppera djur och växter.
  - samt hur deras liv förändras under de olika årstiderna.

 • Du ska kunna granska information (fakta texter).

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Delta i diskussioner.

 • Fältstudier

 • Kontinuerlig feedback (av lärare och klasskamrater)

  - Muntlig och skriftlig återkoppling på uppgifter.

     Summativ

 • Skriftligt prov

 • Muntlig redovisning av fältstudie från Skansen.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Läsa i Koll på No, både självständigt och gemensamt.

 • Studiebesök på Skansen.

 • Arbeta med arbetshäfte

 • Diskussioner

 • Film

 • Fältstudier

 • Grupparbete

Uppgifter

Matriser

Sv Bi
Upptäck skogen under hösten och vintern

Rubrik 1

-
På god väg att nå lärandemål
Nått lärandemål
Nedbrytning
Lärandemål: Du ska veta hur nedbrytning går till och ge exempel på nedbrytare.
Näringskedjor
Lärandemål: Du ska kunna beskriva en näringskedja. Du ska kunna berätta om hur olika djur lever i skogen.
Skansen
Lärandemål: Du ska kunna beskriva hur svenska djur klarar vintern.
Pythagoras
Lärandemål: Du ska kunna föra resonemang kring hur olika tekniska system i samhället har förändrats.
Skogen
Lärandemål: Du ska känna till vilken skog det finns mest av i Sverige och hur människan använder skogen. - Allemansrätten.
Djur
Lärandemål: ​Du ska kunna beskriva hur djur lever under de olika årstiderna. Du ska kunna skilja på rovdjur och däggdjur.
Naturen på hösten
Lärandemål: ​Du ska kunna berätta om hur trädets liv förändras och varför.
Nedbrytning och kompost
Lärandemål: Du ska kunna beskriva vad som händer med ett löv som faller till marken. Berätta om daggmaskens funktion i nedbrytningen.
Fältstudie
Lärandemål: Du ska kunna namnge ett djur eller en växt och beskriva hur du skulle kunna sortera den.
Faktatext
Lärandemål: Du ska kunna beskriva i vilken miljö ett djur/väst lever i, hur den förökar sig, om den är föda till något annat/annan och vilken roll den har i ett ekosystem.
Naturen på vintern
Lärandemål: Du ska veta hur olika djur klarar sig på vintern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: