Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i barnens möte med Djur & Natur?

Skapad 2018-10-08 10:29 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Genom utevistelse och stimulerande lärmiljöer vill vi skapa möjligheter för barnen att utforska relationen till djur och natur och även skapa lustfyllda erbjudanden för att barnen ska få uttrycka sin kreativitet, fantasi och tankar kring djur och natur, vi vill även ge möjligheter för barnens ordförråd inom djur och natur att utvecklas.

Innehåll

 

 

Utifrån Solrosens Förskolas prioriterade mål vill vi skapa lärmiljöer som stimulerar barnen att utforska relationen till djur och natur och skapa erbjudanden för att barnen ska få uttrycka sin kreativitet, fantasi och tankar kring djur och natur, vi vill även ge möjligheter för barnens ordförråd inom djur och natur att utvecklas.

Som utvecklingsområde behöver vi bromsa vårt arbete och lyssna in barnen, vad visar de intresse för djur och natur. Därför kommer vi att observera barnen i våra miljöer. I uppbyggandet av våra lärmiljöer använder vi lotusdiagram för att täcka in samtliga läroplansmål. En stor del av avdelningen kommer att visa tydligt att vi arbetar med djur och natur med kreativa och formbara material och genom det skapar vi erbjudanden för barnen att utforska relationen till djur och natur.

Målsättning;

Vi skapar förutsättningar för barnen att utforska formbara material i mötet med djur och natur.

Vi skapar förutsättningar för barnen att uttrycka sina tankar genom att erbjuda olika uttrycksformer som dans, skapande, lek, musik, drama och reflektion.

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd genom att benämna ord på djur och natur.

Erbjudande;

Vi kommer att erbjuda olika formbara material för att skapa nyfikenhet kring djur och natur. Vi kommer också erbjuda inspiration i form av drama/rollspel och böcker i både sago/fakta form samt experiment. Vi kommer erbjuda olika sätt för barnen att uttrycka sig som musik, drama, rim, ramsor, rörelse och skapande.

Syfte; Vi syftar till att skapa en relation till djur och natur för att barnen ska får förutsättningar att utveckla en empatisk förmåga och förståelse för vår omvärld. Vi syftar även till att varje barn ska få inflytande, få undersöka och uttrycka sina tankar kring djur och natur. Vi syftar även till att skapa en vikänsla/gemenskap i gruppen för att skapa förutsättningar för att utveckla demokratiska anda.

Miljö/Förhållningssätt; Vi skapar ett stort djur och natur rum med formbart material i ”stora rummet”. Vi kommer utforska vår utomhusmiljö i ”parkleken” samt skapa förutsättningar för skapande med naturmaterial i vår ateljé. Vi lyssnar till barnens behov och röster för att tillsammans skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna.

Dokumentation; Vi dokumenterar genom bilder, på unikum , vår dokumentationsvägg och på vårt bildspel.

Observationsfrågor; Vad händer i mötet med formbara material?

Hur reagerar barnen på vår dokumentation? Vad berättar dem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: