👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månads-planering för oktober (Fritidshem för f-klass)

Skapad 2018-10-08 10:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Översiktsplanering för oktober Pedagogisk planering för Tunaskolan

Innehåll

Mål: 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina lek-banker och att finna nya kompisrelationer. Syftet med det är att alla ska känna sig välkomna och trivas på fritidshemmet.

Eleverna ska få rösta fram en film de vill se på tillsammans. Syftet är att skapa en ökad förståelse för demokrati samt att de ska kunna koppla av på sitt fritidshem.

Eleverna ska ges möjlighet till rekreation.

Eleverna ska få tillgång till enklare IKT

Kopplingar till läroplanen är:

 

  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Tillvägagångssätt:

Då elevgruppen i förskoleklass fortfarande är ganska ny, så inventerar vi fortfarande deras behov. Därmed görs flertal gemensamma aktiviteter med gruppen för att se hur de fungerar ihop, samt observationer över deras fria lekstunder. Vi ställer även mycket frågor till eleverna om deras intressen och behov. 

Vid utvalt tillfälle skall eleverna även ges möjlighet att fotografera med iPads, där de skall fotografera vart de trivs på skolgården. Detta för att skapa en kartläggning av trivsel och intressen. 

Det har även talats om en önskan till en lugnare hörna, så det håller på att utvecklas. Detta för att eleverna ska se att deras röster bli hörda, och att de ska ges möjlighet till rekreation. 

Det har även önskats filmvisning, så även det skall genomföras. 

Olika former av skapande kommer också ges till eleverna för att de ska få prova på olika material

 

Utvärdering/uppföljning: 

Observationer kring hur de agerar under aktiviteter och fria stunder görs för att kunna se gruppens behov. Hur kompis-grupper utvecklas ses också på, samt om de gemensamma aktiviteterna verkar påverka detta. 

Fotograferingen kommer utvärderas genom att elever och personal tillsammans ser på bilderna och diskuterar kring det som kommer fram om trivsel och intressen.