👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-08 10:49 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
En lektionsserie där eleverna får bekanta sig med enkel programmering. De får lägga en pilkod och sedan programmera en blue bot. De kommer även att få felsöka en programmeringskod och korrigera den.
Grundskola F – 3 Teknik Matematik
Vem vill inte kunna styra en robot?!

Innehåll

Mål

Du ska kunna göra en enkel programmering av en blue bot. Du ska kunna göra och följa ett programmeringsschema och sedan få roboten att röra sig enligt en given bana. I grupp ska du kunna göra en felsökning av en felaktig programmeringskod. 

Syfte

Du ska få en första bekantskap med programmering och enkla koder.

Centralt innehåll

Du ska få lära dig några begrepp inom programmering. Du ska få använda dig av problemlösning och logik för att förflytta en robot till önskad position. Du ska dokumentera ditt arbete med enkla scheman. 

Kunskapskrav

Du ska kunna programmera en enkel robot med en enkel kod. Du ska kunna använda matematiska begrepp, dokumentera ditt schema samt kunna reflektera över hur det har gått.  

Bedömning

Du ska kan programmera en robot så att den förflyttar sig dit du vill.  

Du ska kunna felsöka i en kod och kunna rätta till felet.

Du ska kunna redogöra för hur du har gått tillväga.

Du ska kunna reflektera över vilken metod ni valt och diskuterar hur ni kan utveckla och förbättra er metod.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6